Opłata za śmieci w Olsztynie będzie zależna od zużycia wody w gospodarstwie domowym- zdecydowali w środę miejscy radni. Obecnie opłata za śmieci jest oparta o deklaracje mieszkańców. Jak podają urzędnicy, część mieszkańców, chcąc uniknąć opłat, zaniża liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Obecnie mieszkaniec Olsztyna płaci 18 zł miesięcznie za odpady segregowane. Według urzędników widać, że występuje różnica między liczbą mieszkańców wykazywaną w deklaracjach o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, a rzeczywistą liczbą mieszkańców Olsztyna.

Zameldowanych według danych z Urzędu Stanu Cywilnego, w Olsztynie jest 165 tys. osób, zaś za odpady według deklaracji płaci 143 tys. osób.

W wielu przypadkach deklarowana liczba mieszkańców posesji, wg której dotychczas liczona była opłata za śmieci, jest zaniżana – osoby wynajmujące domy lub mieszkania nie zgłaszały faktycznej liczby mieszkańców, na co wskazywało rzeczywiste zużycie wody i ilość wystawianych przed posesją odpadów.

Dlatego – jak wskazuje prezydent Olsztyna – należy uszczelnić system naliczania opłat za śmieci.

W środę radni Olsztyna zdecydowali, że opłata za odpady będzie naliczana w zależności od zużycia wody w gospodarstwie domowym. Jak wskazano, obecnie dokonano jedynie wyboru metody naliczania opłat, zaś same stawki będą ustalane w późniejszym czasie. Opłaty mają obowiązywać od I kwartału 2021 roku.

Ilość zużytej wody, będąca podstawą do ustalenia opłaty za odpady, stanowić będzie średnia miesięczna ilość wody zużytej na danej nieruchomości w ciągu ostatnich kolejnych 12 miesięcy. Przyjęty 12-miesięczny okres rozliczeniowy pozwali maksymalnie zniwelować różnice w miesięcznym zużyciu wody, które wynikają np. z wyjazdów wakacyjnych czy zwiększonego zużycia wody w okresie letnim – wskazują urzędnicy.

Czytaj więcej

Skomentuj