Opole otrzyma dofinansowanie do projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Będą one związane ze strategiami niskoemisyjnymi, ochroną różnorodności biologicznej i dziedzictwem kulturowym.

W sumie wartość projektów to ponad 47,8 mln zł, a dofinansowanie wynosi 32,3 mln zł.

Jeden z projektów (dofinansowanie 25,5 mln zł) zakłada m.in. budowę centrum przesiadkowego Bike & Ride i obiektu „parkuj i jedź” w rejonie dworca kolejowego Opole Zachodnie. Ma tam powstać 80 stanowisk postojowych dla samochodów oraz ok. 300 miejsc na rowery. Podobne centrum przesiadkowe zaplanowane jest w rejonie dworca Opole Grotowice. Pomieści ono 32 pojazdy oraz 45 rowerów.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Drugi z projektów Opola (dofinansowanie 4 mln zł) dotyczy przebudowy placów miejskich –św. Sebastiana oraz Jana Pawła II. Projekty przewidują prace budowlane, nowe nasadzenia zieleni, posadowienie elementów małej architektury, nowe oświetlenie.

Ponadto Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska realizować będzie projekt „Ochrona bioróżnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno-informacyjne (dofinansowanie 531,8 tys. złotych), który obejmie zasięgiem wszystkie gminy skupione w AO. W jego ramach zaplanowano warsztaty, konkursy, lekcje, wykłady, konferencje naukowe poświęcone bioróżnorodności.

6 mln zł to wartość jeszcze jednego projektu opolskiej spółki „Wodociągi i Kanalizacje” o nazwie „Kropla historii – stworzenie szlaku edukacyjnego po zabytkowych obiektach WiK przy ulicy Oleskiej 66”. Przewidziano m.in. adaptację i przebudowę takich budynków jak dawny zbiornik wody, wieża ciśnień, dawny osadnik popłuczyn, budowę łącznika pomiędzy tymi budynkami. W efekcie powstaną sale wystawiennicze, w których będzie można obejrzeć dawne urządzenia techniczne i skorzystać z nowoczesnych technik multimedialnych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj