System informacji pasażerskiej w ramach ITS w Opolu powinien ruszyć w przyszłym roku. Aby poprawić komunikację miejską zaplanowano również m.in. przebudowę skrzyżowań, budowę ronda, tunelu i nowych ciągów pieszych i rowerowych.

Opole otrzyma 112 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji poprawiających płynność ruchu w mieście to 180 mln zł.

Planowany w Opolu system ITS zwiększy przepustowość ulic o ponad 20 proc. Cała inwestycja powinna ruszyć w przyszłym roku. – Obecnie Miejski Zarząd Dróg będzie się przygotowywać do przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji – mówi Piotr Letachowicz z biura prasowego opolskiego ratusza.

W ramach rozbudowy systemu komunikacji w Opolu zaplanowano także budowę węzła przesiadkowego Opole-Wschód oraz przebudowę zakorkowanego skrzyżowania ulic Oleskiej, Batalionów Chłopskich i Bohaterów Monte Cassino. Miasto od kilku lat stara się przebudować skrzyżowanie.

Jeszcze poprzedni rząd przyznał Opolu dotacje na inwestycje związane z ograniczeniem niskiej emisji. Część miasto przeznaczyło na modernizację taboru i zajezdni MZK. – Druga część dotacji zostanie wykorzystana na utworzenie systemu inteligentnego zarządzania ruchem i usprawnienie komunikacji w rejonie ul. Oleskiej – zapowiada prezydent Arkadiusz Wiśniewski.

Projekt, na który Opole już od 2015 r. miało zagwarantowane przez poprzedniego ministra rozwoju regionalnego dofinansowanie, przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny.

Inwestycja obejmie również modernizację dojazdów do skrzyżowania, budowę podwójnego ronda, przebicie tunelu w nasypie kolejowym i powstanie centrum przesiadkowego z infrastrukturą dla pieszych.

Powstanie też trzypoziomowy układ komunikacyjny umożliwiający uprzywilejowanie i efektywniejsze wykorzystanie komunikacji zbiorowej. W planach jest budowa autobusowego węzła przesiadkowego. Powstaną drogi umożliwiające połączenie z układem komunikacyjnym w rejonie dworca kolejowego. W rejonie dworca PKP oraz przy ul. Oleskiej i Kusocińskiego powstaną nowe parkingi. Zaplanowano także nowe ciągi piesze i rowerowe oraz sygnalizację świetlną.

Budowa centrum przesiadkowego oraz przebudowa skrzyżowania mają się zakończyć w 2020 r.

Czytaj więcej

Skomentuj