Zapraszamy Państwa na webinarium poświęcone wykorzystaniu biogazu, biometanu i biomasy w polskich samorządach oraz instytucjach i przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną.

Polska jest krajem o bardzo dużym potencjale produkcyjnym biogazu. Wynika to przede wszystkim z dobrze rozwiniętego sektora produkcji żywności, a także z dużej powierzchni użytków rolnych. Dlaczego więc działa u nas ledwie nieco ponad 100 takich instalacji, podczas gdy np. u naszych zachodnich sąsiadów jest ich niemal 9,5 tys.?

Biogaz możemy pozyskiwać z wielu substratów – kukurydzy, gnojowicy, odpadów z przemysłu rolno-spożywczego, z przetwórstwa żywności, cukrowni, rzeźni i ubojni, gorzelni, browarów oraz mleczarni, a także z przeterminowanej żywności. Wielką wartość energetyczną mają odpady kuchenne. W końcu, biogaz pozyskiwać możemy ze składowisk odpadów.

Skoro mamy tak duży potencjał, dlaczego efektywnie go nie wykorzystujemy? Spróbujemy zastanowić się nad tym pytaniem podczas najbliższego webinarium on-line.

Zapraszamy do oglądania transmisji z tego wydarzenia.

 

Program spotkania on-line:

9.00 – 9.10  Rozpoczęcie webinarium “OZE Nowe Perspektywy – Biogaz w samorządach i gospodarce komunalnej”  – Dominik Szymański, miesięcznik “Energia i Recykling”

9.10 – 9.30 Prawne uwarunkowania dla inwestycji biogazowych – Tymoteusz Mądry, ASPIRATIO Consulting

9.30 – 9.50 Biometan szansą na zazielenienie transportu publicznego – Adam Stępień, Krajowa Izba Biopaliw 

9.50 – 10.10  Uruchomienie rynku biometanu i biowodoru poprzez najnowsze regulacje – Marek Pituła, Polskie Stowarzyszenie Biometanu

10.10 – 10.30  Projekt nowelizacji ustawy o OZE w zakresie biogazu i biometanu – Marcin Trupkiewicz, Kancelaria Prawna Tarka, Trupkiewicz i Wspólnicy

10.30 – 10.50 Przyszłość biogazu w kontekście Polityki Energetycznej Polski 2040 oraz Dyrektywy UE RED II – Sylwia Koch-Kopyszko, GSS CERT

10.50 – 11.10 Planowanie rozwoju i zarządzanie systemami ciepłowniczymi wykorzystującymi biomasę – międzynarodowe narzędzia i dobre praktyki – Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cités”

11.10 – 11.30  Inwestycje w biogazownie – dobre przykłady – dr Andrzej Lewicki, Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

11.30 – 11.50 Możliwości produkcyjne biogazu z odpadów i składowisk odpadów na przykładzie ZUOK „Orli Staw” – Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”

11.50 – 12.10  Substrat – uciążliwy odpad czy cenny surowiec? – Dr hab. Magdalena Szymańska, Instytut Rolnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

12.10 – 12.30 Kryteria zrównoważonego rozwoju dla paliw z biomasy, w tym biogazu – Ilona Olsztyńska, SGS Polska

12.30 – 12.50 Funkcjonowanie biogazowni III generacji w praktyce – Mirosław Michalak, Dynamic Biogas

12.50 – 13.20 Jak uzyskać samowystarczalność energetyczną gospodarstw z wykorzystaniem mikrobiogazowni – Andrzej Jurkiewicz, eGIE Opole

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj