W Chorzowie trwa trzydniowa II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Paliwa z odpadów”. Celem spotkania jest promowanie na polskim rynku nowych technologii produkcji oraz możliwości zastosowania paliw z odpadów.

Wykorzystywane są one głównie w przemyśle cementowym, ale mogą być również stosowane w energetyce oraz ciepłownictwie. Zaproszeni prelegenci omówią formalno-prawne aspekty produkcji i odbioru paliw z odpadów, doświadczenia i cenne uwagi zarówno wytwarzających jak i odbierających paliwa alternatywne. Ważnym elementem konferencji będzie możliwość wymiany doświadczeń podczas panelu dyskusyjnego. Do udziału w panelu zaproszono Senatorów i Posłów RP, przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki, PIGO, KIGO oraz Stowarzyszenia Producentów Cementu, jak również sektora energetycznego.

– Energetyczna waloryzacja odpadów poprzez wytwarzanie z nich paliw o stabilnych parametrach jakościowych oraz ich efektywne energetycznie i bezpieczne środowiskowo wykorzystanie są ważnym zagadnieniem we współczesnym systemie gospodarki odpadami. Na szczeblu unijnym oraz krajowym trwa merytoryczna dyskusja o regulacjach prawnych i normalizacyjnych, w której stawiane są pytania o obowiązujące standardy jakości paliw z odpadów oraz ich właściwe traktowanie formalne. Rosnący krajowy potencjał produkcyjny paliw z odpadów poszukując  nowych kierunków zbytu z nadzieją spogląda w stronę energetyki. Dla obydwu stron pojawiają się nowe szanse i wyzwania, ale widoczne stają  się również ograniczenia. Serdecznie zachęcam Państwa do spotkania na konferencji, stanowiącej  najszerszą  w naszym kraju płaszczyznę wymiany informacji na temat aktualnych zagadnień związanych z wytwarzaniem i wykorzystywaniem  paliw z odpadów – mówi dr inż. Aleksander Sobolewski z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, przewodniczący rady programowej konferencji.

Konferencja adresowana jest głównie do przedstawicieli organów administracji samorządowej, zakładów gospodarki komunalnej, cementowni, a także przedsiębiorstw z branży energetycznej i ciepłowniczej.

Organizotorem konferencji jest firma ABRYS z Poznania. Więcej informacji można znaleźć tutaj.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj