Diecezja sosnowiecka wydała „Parafialny przewodnik ekologiczny”. Książeczka trafi w najbliższym czasie do wszystkich parafii w Polsce. Autorzy piszą m.in. o smogu. Zachęcają księży i wiernych, aby m.in. nie palili w piecach opałem niskiej jakości.

Wydana w 30-tysięcznym nakładzie książka powstała we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Zawiera m.in. praktyczne wskazania na temat tego jak w parafiach dbać o środowisko naturalne. Wydała ją Diecezja Sosnowiecka, na której terenie szczególnie dotkliwy jest problem smogu i zanieczyszczonego powietrza.

Wystarczy przywołać dane raportu Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego na rok 2017 r. Wynika z nich, że w 232 dniach ubiegłego roku odnotowano przekroczenie dopuszczalnego stężenia rakotwórczych substancji w powietrzu, które wynosiło aż 700 proc. normy.

Odpowiadając na zainteresowanie społeczne, Diecezja Sosnowiecka postanowiła włączyć się w działania ekologiczne. Autorzy przewodnika – ks. Michał Borda i ks. Michał Knapik, odwołując się do papieskiej “zielonej” encykliki „Laudato si”, zachęcają do inwestowania w działania mające na celu oszczędzanie energii cieplnej i korzystania ze środków transportu publicznego zamiast z prywatnych samochodów.

Polecają też zaangażowanie we wszelkie lokalne inicjatywy obywatelskie zmierzające do poprawy jakości powietrza oraz radzą, aby reagować na uzasadnione podejrzenie spalania w okolicy trujących odpadów, bo „należy bronić siebie i innych przed nieodpowiedzialnym truciem”.

W przewodniku poruszono także problem globalnego ocieplenia, a odwołując się do nauczania papieża Franciszka, przedstawiono krótko i przystępnie kwestię ekologicznego nawrócenia i wskazano konkretne działania, które można i trzeba podjąć w parafiach, aby przyczynić się do ochrony świata stworzonego. Na zakończenie książki przedstawiają „ekologiczny dekalog” – „10 przykazań ekologicznych”. Autorzy przywołują też najnowsze ekologiczne hasła i tendencje, związane np. z gospodarką obiegu zamkniętego, i zachęcają do działań opisanych skrótem “4R”: Rethink – Reduce – Reuse – Recycle (przemyśl – ograniczaj – używaj powtórnie – przetwarzaj).

Książkę opatrzyli wstępem minister środowiska Henryk Kowalczyk i biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak. „Jako chrześcijanie mamy (..) obowiązek dbać o wszystko czym zostaliśmy obdarowani przez Stwórcę z uwagi na cześć jaką jesteśmy mu winni oraz przez wzgląd na nas samych” – napisał m.in. bp Kaszak. „Jako minister środowiska cieszę się, że w nauczaniu Kościoła troska o nasz Wspólny Dom, to jest dbałość o otaczające nas środowisko, stanowi jedno z najistotniejszych zagadnień” – czytamy m.in. we wstępie autorstwa ministra Kowalczyka.

Parafialny przewodnik ekologiczny, zatytułowany „Ziemia wspólnym dobrem” trafi do wszystkich parafii w Polsce.

Źródło: Diecezja Sosnowiecka, KAI.pl

Czytaj więcej

Skomentuj