Do Polski z Afryki wracają bociany. Gniazdo jednego z nich – objętego ścisłą ochroną bociana czarnego – znów można oglądać na żywo w Internecie.

Gniazdo bocianów czarnych wyposażone w kamerę znajduje się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Zostało ono zasiedlone przez pierwszego bociana pod koniec marca, a przez drugiego – 5 kwietnia 2018 r.

To pionierski w skali kraju i jeden z niewielu w Europie projekt edukacyjny realizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi, Uniwersytet Łódzki i Komitet Ochrony Orłów.

Podglądanie bocianów w Internecie to w zasadzie jedyna możliwość obcowania z tymi ptakami. Objęte są one bowiem w Polsce ścisłą ochroną, nie wolno zbliżać się do ich gniazd, które znajdują się w wyznaczonych przez leśników strefach ochronnych. W okresie lęgowym taka strefa obejmuje obszar o promieniu 500 m. Lokalizacja siedlisk ptaków objęta jest z kolei tajemnicą.

W kamerze ustawiony jest czas środkowoeuropejski, odpowiadający średniemu czasowi słonecznemu południka 15°E . Bociany mają swój zegar biologiczny wyregulowany według czasu słonecznego dla lokalnego południka. Jeśli chcemy więc poznać ich zwyczaje, musimy obserwować bociany przez pryzmat ich zegara biologicznego.

W 2016 r. dwa młode bociany zamieszkujące pobliskie gniazdo zostały wyposażone w lokalizatory GPS i wyleciały na zimę do Afryki. Starszy z nich podczas jesiennej wędrówki został zastrzelony w Turcji, ale młodszemu udało się dolecieć na południe Sudanu. Na stronie RDLP podawane będą szczegóły jego dalszych losów.

Tymczasem w znajdującym się na wysokości ok. 20 metrów rosłego dębu gnieździe, w którym zamontowano kamery, zamieszkała już para bocianów. Ptaki zacieśniają teraz więzi, dużo czasu spędzają w gnieździe, gdzie m.in. czyszczą wzajemnie pióra. Można spodziewać się, że wkrótce samica złoży jaja, bowiem okres lęgowy przypada na przełom kwietnia i maja.

Cieszącą się dużą popularnością transmisję na żywo można oglądać na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Bocian czarny (Ciconia nigra) jest objęty w Polsce ścisłą ochroną. Monitorowaniem populacji zajmują się leśnicy w całym kraju. Szacuje się, że liczebność tych ptaków sięga 1,4-1,6 tys. par. Jak podkreślają przyrodnicy, na początku lat 80. XX w. populację bocianów w Polsce oceniano na ok. 900 par, natomiast w latach 60. na zaledwie 500. Dokładna lokalizacja gniazd bocianów czarnych objęta jest tajemnicą, by chronić ptaki przed intruzami. Każda para buduje zwykle więcej niż jedno gniazdo (ich waga może wynosić nawet tonę), następne mogą być oddalone od siebie nawet o kilka kilometrów i w kolejnych latach zasiedlane w przypadku utraty lub pogorszenia jakości gniazda podstawowego.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj