Ok. 56 mln zł wyniesie dofinansowanie do budowy nowej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – poinformowała spółka PGE Energia Ciepła. Dodano, że dzięki inwestycji zmniejszą się opłaty za emisję CO2.

– Projekty inwestycyjne, które prowadzimy obecnie w naszych jednostkach wytwórczych mają na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko i jakość powietrza – powiedział prezes zarządu PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak podczas podpisania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinasowanie nowej elektrociepłowni. Wartość całej inwestycji ma wynieść ok.70 mln zł.

Budowa nowej jednostki wytwórczej na gaz

Poinformowano, że dofinansowanie udzielone przez NFOŚiGW dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą „Program Inwestycyjny Elektrociepłowni Kielce – budowa nowego źródła wysokosprawnej kogeneracji”, którego celem jest budowa nowej jednostki wytwórczej zasilanej gazem ziemnym o nominalnej mocy elektrycznej 7 MWe wraz z wodnym kotłem odzysknicowym o mocy cieplnej 12 MWt.

Inwestycja – jak wskazano – umożliwia “wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”. Projekt – jak zaznaczono – wpisuje się w realizację celu Grupy PGE, jakim jest odejście od paliwa węglowego w procesie wytwarzania ciepła w lokalizacjach PGE.

– Nasze inwestycje realizujemy zgodnie z przyjętymi założeniami Strategii Ciepłownictwa i według zaplanowanego harmonogramu, który zakłada 70 proc. udziału paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030 r. zaznaczył Kołodziejak. Dodał, że podpisana dzisiaj umowa na dofinansowanie projektu w Kielcach pozwoli na osiągnięcie założonych przez spółkę celów.

Wskazał też, że realizacja dofinansowanego projektu pozwoli na zapewnienie stabilnych dostaw ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego Kielc oraz energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

– Dzięki inwestycji poprawi się jakość powietrza i zmniejszą się opłaty za emisję CO2, które stanowią obecnie znaczącą część kosztów energii – zaznaczył.

Program Priorytetowy Energia Plus

Uczestniczący w podpisaniu umowy wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski wskazał, że wsparcie finansowe udzielane jest w formie pożyczki preferencyjnej ze środków Funduszu w ramach Programu Priorytetowego Energia Plus.

– Ze względu na skalę działań, jakie muszą zostać podjęte przez branżę ciepłowniczą, nie waham się postawić tezy, że nasz kraj stoi przed największym w UE wyzwaniem transformacyjnym, które już dziś wymaga olbrzymich nakładów inwestycyjnych, przerastających możliwości budżetowe działających elektrociepłowni – powiedział Michalski.

Podkreślił, że podpisana dzisiaj umowa to dobra wiadomość nie tylko dla NFOŚiGW oraz inwestora.

– To przede wszystkim długoterminowa gwarancja czystego, stabilnego ciepła i energii elektrycznej, a więc zdrowszej i komfortowej codzienności, dla mieszkańców Kielc – powiedział.

Całkowite lub znaczące odejście od węgla

Jak poinformowano, jest to kolejna podpisana przez Grupę PGE umowa o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie odejścia od paliwa węglowego. Wcześniej udzielone zostało wsparcie m.in. dla inwestycji dotyczącej budowy nowych jednostek wytwórczych w Elektrociepłowni w Zgierzu oraz budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz ze środków krajowych.

Dodano, że w latach 2023 – 2029 w większości lokalizacji, w których Grupa PGE posiada swoje aktywa, zostaną oddane do eksploatacji instalacje, które przyczynią się do całkowitego lub znaczącego odejścia od paliwa węglowego.

Czytaj więcej

Skomentuj