Rozpoczyna się drugi nabór (ciągły) w ramach programu priorytetowego Sowa – oświetlenie zewnętrzne. Budżet programu wynosi 50 mln zł.

O wsparcie na modernizację oświetlenia zewnętrznego oraz montaż nowych punktów świetlnych w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej będzie można starać się od 18 lutego do 19 sierpnia 2019 r.

Jak informuje NFOŚiGW, głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej.

Preferencyjne pożyczki, do 100 proc, kosztów kwalifikowanych, z możliwością częściowego umorzenia do 10 proc. (ale nie więcej niż 1 mln zł) otrzymają samorządy i ich związki oraz spółki z większościowym udziałem JST. Muszą one posiadać tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego, w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

Program Sowa może być przeznaczony na inwestycje polegające na kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej m.in. demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych i montaż nowych, wymianę przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń, a także wysięgników, zapłonników oraz wyeksploatowanych słupów kablowych.

Ponadto środki z programu mogą być przeznaczone na modernizację lub przebudowę istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem, montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego, a ponadto inteligentnego sterowania oświetleniem. Do dofinansowania kwalifikuje się montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”).

Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia. Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku. Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

NFOŚiGW przypomniał, że w pierwszym naborze w ramach programu Sowa od 24 maja do 30 października 2018 r. do Funduszu wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie w wysokości ponad 56 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj