„Gospodarka obiegu zamkniętego – oczekiwania a rzeczywistość” było tematem przewodnim debaty podczas pierwszego spotkania rady programowej miesięcznika „Energia i Recykling”.

Gospodarz spotkania dr Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego wraz z Magdalena Dutką, prezes firmy Abrys wspólnie otworzyli spotkanie.

– Nasz nowy miesięcznik “Energia i Recykling. Gospodarka Obiegu Zamkniętego” powstał z połączenia dwóch potencjałów czasopism “Recykling” i “Czysta Energia” – rozpoczęła Magdalena Dutka.

– Jest to efektem obserwacji zmian, które dzieją się w ochronie środowiska, jak i z kierunków, w jakim zmierza związane z tym nasze prawo. Stąd też powstało pierwsze na rynku – bardzo oczekiwane przez branżę – czasopismo poświęcone tematowi gospodarki obiegu zamkniętego – mówiła prezes firmy Abrys.

Radę programową tworzy 11 ekspertów. Wśród nich znaleźli się dr Joanna Kulczycka (AGH), Grzegorz Wiśniewski (Instytut Energetyki Odnawialnej), prof. Maciej Borsa  (Towarzystwo Urbanistów Polskich), dr Krystian Szczepański (IOŚ-PIB), Wojciech Konecki (Ceced Polska), Maria Andrzejewska (Centrum UNEP/GRID-Warszawa), dr Emilia den Boer (Politechnika Wrocławska), prof. Zenon Foltynowicz (Uniwersytet Ekonomiczny), prof. Zbigniewa Śmieszek (Instytut Metali Nieżelaznych), Jacek Szymczak (Izba Gospodarcze Ciepłownictwo Polskie) i Tomasz Wojciechowski (Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym).

Dzięki  połączeniu dwóch czasopism – jak wskazywał Piotr Talaga, redaktor naczelny wydawnictw Abrys – patrzymy szerzej na dotychczasowe zagadnienia poruszając tematykę circular economy (gospodarki obiegu zamkniętego). Pod opieką nowego czasopisma będą nadal organizowane dotychczasowe konkursy Promotor “Czystej Energii” i “Ekoodpowiedzialni w biznesie”.

Debatę rady programowej “Gospodarka Obiegu Zamkniętego – oczekiwania a rzeczywistość” prowadziły redaktor prowadzące „Energię i Recykling” Katarzyna Błachowicz oraz Magdalena Lipiecka. Wnioski z dyskusji  zostaną opublikowane w marcowym miesięczniku “Energia i Recykling”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj