Drzewa w pilskim nadleśnictwie zostaną posadzone na powierzchni 2817 ha. Będą to głównie buki, dęby, sosny, modrzewie, klony i stare odmiany jabłoni.

Jeszcze na początku lutego prace rozpoczęło Nadleśnictwo Złotów. Następnie odnowienia i zalesienia przeprowadziły nadleśnictwa Zdrojowa Góra i Kalisz Pomorski. Pozostałe sukcesywnie dołączają się do akcji. Jak wyjaśniają leśnicy czynności związane z sadzeniem lasu zaczynają jeszcze przed włożeniem drzewka do ziemi. W szkółce leśnej odbywa się wyjmowanie sadzonek, które się dokładnie liczy i wiąże w pęczki.

W tym roku część sadzonek trafi na powierzchnie zrębów, na których w poprzednich latach zostały ścięte drzewa –  tego rodzaju działania nazywane są odnowieniami. Inne zostaną posadzone pod okapem drzewostanu, czyli pod rosnącymi drzewami, w ramach podsadzeń produkcyjnych i przebudowy drzewostanu. Pozostałe sadzonki dotrą na zalesienia nieprzydatnych w gospodarce rolnej gruntów rolnych i nieużytków, w ramach Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości, na powierzchni 9 ha, co zwiększy ogólny udział powierzchni lasów regionu.

Leśnicy tłumaczą, że w swojej pracy wykorzystują także odnowienia naturalne, głównie sosnowe i bukowe. Powstanie takiego odnowienia wymaga dużej wiedzy o tym kiedy i jakie gatunki drzew wydają nasiona, jakie cięcia będą potrzebne, aby nasilić owocowanie drzew oraz jakie warunki potrzebują nasiona do wzrostu.

Tego typu działania zostaną przeprowadzone w regionie pilskim na powierzchni 151 ha. Z kolei na powierzchni 252 ha zostaną wykonane poprawki. Są to miejsca gdzie w ubiegłym roku  nie przyjęły się sadzonki ze względu na suszę, zbyt długo stojącą wodę, wiosenne przymrozki albo zostały zgryzione przez zwierzynę leśną. Tegoroczne poprawki obejmą 1,6 miliona sztuk sadzonek.

Wszystkie prace wykonują na zlecenie 20 nadleśnictw RDLP w Pile (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych), Zakłady Usług Leśnych, zatrudniając w okresie od lutego do maja dodatkowo kilka tysięcy osób.

Wczesnowiosenne kwiaty bywają niebezpiecznie trujące

Czytaj więcej

Skomentuj