Pandemia COVID-19 postawiła samorządy i przedsiębiorstwa przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa gospodarki odpadami, w szczególności niedopuszczenia do zaprzestania odbioru lub przetwarzania odpadów, co niewątpliwie wywołałoby kolejny dotkliwy kryzys. Przed takim wyzwaniem stanął też Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP).

Związek zrzesza łącznie obszar dziewięciu gmin – Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań i Swarzędz – które są zamieszkiwane przez niemal 740 tys. osób. Organizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu tak dużego obszaru stanowi znaczne wyzwanie, szczególnie w obliczu dynamicznych zmian prawnych w zakresie gospodarki odpadami, jakie mają miejsce od kilku lat. Współczesne problemy gospodarki odpadami w Polsce to w szczególności rosnące koszty, konieczność osiągnięcia wysokich poziomów recyklingu, nagłe przeorganizowanie systemu i dostosowywanie go do wymogów stanu epidemii.

Istotne ryzyka

Analizując Ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 r. poz. 1106, z późn. zm.), nie znajdziemy w niej przepisów, które regulowałyby, jak s...