Na temat drzew i ich znaczenia napisano już wiele. O ich budowie i sposobie funkcjonowania w środowisku uczymy się w szkole podstawowej, bardzo często już wtedy posługując się stwierdzeniami, że bez drzew i roślin nie byłoby życia. Odpowiedź na pytanie, czy ta edukacja przynosi efekty na miarę potrzeb współczesnego świata, to z pewnością temat na niejedną książkę. Nie można jednak pominąć faktu, że obecnie tematyka drzew, ich roli i znaczenia, to temat szeroko dyskutowany w przestrzeni publicznej, żywy zwłaszcza w miastach, gdzie ludzie coraz częściej dostrzegają negatywne skutki braku kontaktu człowieka z przyrodą oraz postępujących zmian klimatycznych. 

Drzewo to słowo posiadające wiele znaczeń i jeśli pominąć definicję przyrodniczą, to na gruncie tematów związanych z funkcjonowaniem miasta bardzo łatwo można połączyć takie trzy słowa jak drzewo, społeczeństwo i zaangażowanie. Patrząc na działania, zmiany oraz realizowane przez miasto i mieszkańców projekty, na gruncie Krakowa można powiedzieć, że drzewo jest symbolem społeczeństwa zaangażowanego, coraz chętniej sięgającego po różnorodne sposoby partycypacji.

Społeczeństwo zaangażowane kluczem do zmian

W życiu codziennym, zarówno zawodowym, jak i prywatnym, zaangażowanie jest czymś bardzo pożądanym, ponieważ to dzięki niemu możemy realizować wyznaczone sobie cele. Co więcej, wymagamy, aby osoby z naszego otoczenia również się nim charakteryzowały. Tak istotne więc wydaje się być wykorzystanie siły zaangażowania na poziomie społecznym.

Czym charakteryzuje się społeczeństwo zaangażowane? Kluczem i pierwszym krokiem jest przede wszystkim świadomość, rozumiana jako wiedza na temat społecznych zasobów oraz tego, jak nimi gospodarować. Mowa więc o zmianach, którym podlega miasto, narzędziach, jakie mamy do dyspozycji, aby te zmiany wdrażać, oraz świadomości procesów globalnych, które wpływają na otaczającą nas przestrzeń. To mieszkańcy tworzą miasta i w coraz większym stopniu dzięki ich zaangażowaniu zachodzą zmiany, które pozytywnie wpływają na jego kształt.

Takie procesy nie są łatwe ani oczywiste. Często bowiem postrzegamy świat wokół nas jako dany nam i zarządzany przez kogoś innego. Administracyjnie w taki sposób urządzona jest większość naszego globu – państwa, miasta, dzielnice i obowiązujące w nich prawa. Jednak myślenie o najbliższej przestrzeni tylko w taki sposób, to w kontekście odpowiedzialności przełożenie punktu ciężkości na zewnątrz, oddalenie jej od siebie. Pomijany jest więc fakt, że to, co najbliżej nas, składa się w dużej mierze z naszych codziennych decyzji i działań. Drzewa w mieście stają się symbolem odwrócenia tego myślenia. To my jesteśmy miastem. To my działamy na rzecz dobra wspólnego. To ono jest wartością nadrzędną, którą uda się nam konstytuować, jeśli nasze prywatne wybory będą słuszne, ponieważ to one bardzo często są podwaliną zmian.

Tak jak w języku uzus czy w projektowaniu terenów zielonych przedepty – przyzwyczajenia stają się normą, co więcej – czasem są również impulsem do zmiany prawa. W tym kontekście zaangażowanie mieszkańców w sprawy swojego miasta jest tak istotne, ponieważ wspomaga budowanie społeczeństwa partycypacyjnego. Tylko ono może iść do przodu, patrząc bez lęku w przyszłość, ponieważ z poczuciem, że robi wszystko, aby postępująca urbanizacja nie była dla nas jedynie zagrożeniem.

Moje drzewo – korzyść dla wszystkich

Posadzenie drzewa dla wielu osób ma ogromne znaczenie. Staje się ono żywym, namacalnym symbolem troski o środowisko i tego, jak w najbliższej przyszłości będzie wyglądało miasto, w którym żyjemy. Idea ta stała u podstaw stworzenia projektu Park Krakowian. Od 2017 r. daje on mieszkańcom możliwość posadzenia drzewa upamiętniającego narodziny dziecka.

Drzewa te nie są sadzone w istniejących już parkach, ale w lokalizacjach, które dzięki temu działaniu pozwalają na ich przekształcenie w kolejny teren zieleni dla miasta. Akcja organizowana jest cyklicznie, a mies...