Czas nas zmienia. Zmienia też naszą zieleń na osiedlach. Super wypielęgnowane trawniki, geometrycznie przycięte żywopłoty i metalowe ogrodzenia wychodzą z mody. Eko świadomość, ekonomia i zmiany klimatu wytyczają nowe kierunki przemian naszego otoczenia.

Każda wolna przestrzeń 

Nowa zieleń osiedli miejskich w perspektywie nadchodzących lat skupi się na zagospodarowywaniu każdej wolnej przestrzeni, ale już nie tylko płaskiej. Również pionowej, w tym komponowaniu zielonych ścian, tworzeniu zielonych alternatyw dla dotychczasowych ogrodzeń oraz tworzeniu zwartych struktur izolujących od hałasu lub ograniczających przenikanie zanieczyszczeń powietrza. Zielone struktury pionowe dzielimy na dwie grupy, kategorie. Pierwsze to trwale związane z budynkiem. To struktury, których głównym zadaniem jest chłodzenie budynku w najcieplejszych chwilach roku oraz stwarzanie dogodnych miejsc do ochrony bioróżnorodności fauny miejskiej. Takie elementy zielonej architektury w swojej funkcji nie wykazują możliwości tworzenia stref cienia, a tym samym wychładzania przegrzanych poziomych powierzchni płaskich. Takie zadanie to domena kolejnej grupy, określanej mianem dynamicznych pionowych struktur zielonych. Dynamika tych elementów związana jest z możliwością kształtowania stref zacienionych, mobilnych wraz z ruchem słońca. Są to elementy wolnostojące, komponowane z drzew lub krzewów o zwartych strukturach, kształtowane w trakcie prac pielęgnacyjnych lub wykorzystujące naturalny zwarty pokrój roślin. Zaliczamy do nich również zieleń tworzoną na konstrukcjach o materiałach nienagrzewających się i bardzo wolno korodujących. Należy pamiętać, że dynamiczne pionowe struktury zielone tworzone są z potrzebą wieloletniego funkcjonowania w przestrzeni, dlatego też elementy konstrukcyjne o małej odporności na obciążenia (masa zielona), szybko korodujące lub o dużej zdolności kumulowania energii,w perspektywie czasu nie spełnią swojego zadania. Dynamika tych konstrukcji tworzona jest najczęściej przez pnącza o wysokiej odporności na czynniki atmo­sferyczne i zanieczyszczenia powietrza. Skuteczność takich rozwiązań to przede wszystkim umiejętne zaplanowanie rozmieszczenia w przestrzeni osiedli oraz dobór gatunków roślin. A co nowego w zagospodarowaniu powierzchni płaskich? Pierwsza i podstawowa zasada to maksymalna eliminacja powierzchni nieprzepuszczalnych dla wody oraz odtwarzanie potencjału biologicznego gleby. Zieleń nowych osiedli ma być kształtowania na zasobności i potencjale stanu rzeczywistego danego miejsca, a ewentualne modyfikacje lub ulepszanie mają być minimalizowane. No i zielone dachy, które na naszym krajowym rynku stają się powoli obowiązującym elementem infrastruktury kubaturowej. W ostatnich miesiącach zauważono również duże zainteresowanie i potrzebę zagospodarowywania balkonów i tarasów zielenią. Świadczy o tym wzrost sprzedaży roślin do tworzenia zewnętrznych kompozycji na wyżej wymienionych przestrzeniach.

Gatunki i bioróżnorodność

„Nowa zieleń” to przede wszystkim wiedza. Wiedza o biologii zieleni w miastach oraz koncentrowanie uwagi na potrzebie ochrony środowiska naturalnego. Współczesne zielone osiedla mają łączyć w sobie wiedzę o roślinach, przyrodzie oraz wiedzę z zakresu socjologii. Rola zieleni skupi się na zaspokojeniu potrzeb różnych grup społecznych zamieszkujących wspólną przestrzeń. Głównym hasłem przewodnim towarzyszącym procesowi twórczemu opracowywania projektu zieleni ma być myśl – „praca z naturą, praca dla natury”. W ten sposób...