Zprzyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejny numer miesięcznika „Zieleń Miejska”. W tym wydaniu najwięcej miejsca poświęciliśmy zagadnieniom związanym z zielenią osiedlową. Znaleźć tu można zarówno omówienie elementów, które pozwalają mówić o kompleksach zabudowań mieszkalnych jako o nowoczesnych zielonych osiedlach. Przedstawiamy też obszernie kwestię doboru roślin do zieleni osiedlowej wraz z wieloma konkretnymi przykładami roślin zalecanymi do tego rodzaju nasadzeń. Jak pisze na naszych łamach dr hab. Inż. Przemysław Bąbelewski z Uniwersytetu Wrocławskiego „w epoce PRL-u wymogi dotyczące zieleni osiedlowej wskazywały, iż powinna ona stanowić minimum 50% powierzchni osiedla. Obecnie ...