Stan techniczny placów zabaw dla dzieci w Polsce w aspekcie ochrony zdrowia najmłodszych pozostawia wiele do życzenia. Pełna ekspozycja na słońce, brak cienia, betonowe nawierzchnie i nagrzewające się elementy małej architektury nie sprzyjają zabawie, a wręcz szkodzą. Tego rodzaju miejsca powinny wspomagać rozwój naturalnego potencjału dzieci, edukować, wpływać na podniesienie kondycji fizycznej oraz uwrażliwiać na przyrodę.

Odpowiedzialne zagospodarowanie tych terenów spoczywa na właścicielach placów zabaw lub zarządcach. Modernizacja tych miejsc jest konieczna, tym bardziej że zmiany klimatu będą coraz bardziej odczuwalne.

Zdrowie naszych dzieci

Organizm dziecka charakteryzuje się zdecydowanie większą wrażliwością na czynniki zewnętrzne niż ciało dorosłego człowieka. Dotyczy to zarówno odporności na urazy mechaniczne skóry, głowy i kończyn, jak i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania regulacji ciepłoty ciała. Jak dowiodły badania i potwierdzają wypowiedzi specjalistów pediatrów, notowana jest coraz większa liczba przypadków dzieci wymagających interwencji medycznej z powodu przegrzania organizmu w sezonie letnim, bezpośrednio wynikającego z kontaktu dziecka ze słońcem. Brak okrycia głowy, stosowania filtrów ochronnych i zapewnienia miejsc zacienionych podczas zabawy skutkują wzrostem temperatury ciała najmłodszych w sposób ni...