Trwa modernizacja parku Akcji „Burza”, w którym znajduje się Kopiec Powstania Warszawskiego. Jednym z najważniejszych elementów zagospodarowania krajobrazowego jest przyroda, która przez dekady rozwijała się na gruzach i spontanicznie zajmowała teren kopca. Przyroda ruderalna jest i pozostanie wyjątkową atrakcją tego miejsca.

Kopiec Powstania Warszawskiego jest ewenementem w skali Warszawy – zieloną wyspą niepowiązaną z innymi terenami zieleni, a także fascynującym miejscem do obserwowania zmian, które samoistnie zachodzą w naturze. Jest to możliwe, ponieważ na wzniesieniu i w otaczającym je parku zostały wydzielone strefy, w które nie ingeruje człowiek. Nie dość, że są porośnięte dziką roślinnością, to są też unikatowe, dlatego że ta roślinność rozwija się na nasypie zbudowanym z fragmentów budynków zniszczonej podczas wojny Warszawy.

Czym jest czwarta przyroda

Pierwsza przyroda to pozostałości w miastach terenów naturalnych lub zbliżonych do naturalnych (np. Las Bielański). Druga przyroda to tereny pól, pastwisk, plantacji leśnych i sadów. Trzecia przyroda to tereny zieleni urządzonej: ogrody, skwery, trawniki i parki. Czwarta przyroda to tereny zaniechane przez człowieka i podlegające sukcesji – w wielu przypadkach zdegradowane,...