Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 stworzyła potrzebę przedstawienia przez państwa członkowskie do oceny potrzeb inwestycyjnych, czyli tzw. luki inwestycyjnej, w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów. Polska wywiązała się z zadania, przygotowując ekspertyzę, która charakteryzuje niezbędne inwestycje w gospodarce odpadami, uwzględniając przy tym zapobieganie powstawania odpadów. Analiza została przygotowana przez ekspertów z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

U podstaw gospodarki odpadami w naszym kraju znajdują się nie tylko ustawy prawa polskiego, ale też uregulowania prawne wywodzące się z Unii Europejskiej (dyrektywy, regulacje i plany, rozporządzenia oraz konkluzje BAT dla sektora przetwarzania odpadów). Mając to na uwadze, na przestrzeni ostatnich lat od momentu zapoczątkowania tzw. rewolucji śmieciowej w 2013 r. zachodzą w prawie polskim z zakresu dotyczącego gospodarowania odpadami turbulentne zmiany. Dotyczą one wszystkich uczestniczących w gospodarce odpadami – od wytwórców (mieszkańców, przedsiębiorców, instalacji, z których eksploatacją wiąże się wytwarzanie odpadów), przez zbierających i transportujących odpady oraz miasta i gminy (związki) organizujące gospodarowanie odpadami na swoim terenie, po zakłady z instalacjami do przetwarzania i recyklingu odpadów.

Ekspertyza IOŚ...