Pod koniec grudnia ub.r. swoją pracę rozpoczęła nowoczesna, biologiczna instalacja mechaniczno- -biologicznego przetwarzania odpadów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie. Jakie korzyści przyniesie jej uruchomienie zarówno dla regionu, jak i dla mieszkańców?

Prace inwestycyjne trwały niecałe dwa lata. Umowę na modernizację i rozbudowę części biologicznej instalacji podpisano w marcu 2019 r. Obecnie uruchomiona instalacja o mocy 25 tys. ton/rok spełnia wymagania najlepszej dostępnej technologii. Już teraz spełnia więc wymogi zawarte w konkluzjach BAT. Obok modernizacji części mechanicznej ZUO i budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów było to kolejna zadanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, przeprowadzone w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo- energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego”. Całość projektu kosztowała ponad 100 mln zł brutto i była zrealizowana we współpracy z 28 samorządami, które zawarły stosowne porozumienie z miastem Krosno i powierzyły mu część swoich zadań z zakresu gospodarki odpadami. Ma to zapewnić im możliwość zgodnego z prawem zagospodarowania i przetwarzania odpadów wytworzonych na ich terenie.

Niwelujemy odory

Sama tylko modernizacja części biologicznej MBP-u kosztowała ponad 30 mln zł (brutto). Jak mówi prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Janusz Fic, przy wyborze koncepcji i technologii bardzo ważna była walka z uciążliwościami zapachowymi.

Ta zastosowana w Krośnie umożliwia wykonanie pełnowartościowych procesów przetwarzania biologicznego odpadów w warunkach tlenowych poprzez prowadzenie procesu stabilizacji tlenowej, kompostowania i biologicznego suszenia w...