W grudniu ub.r. osiągnięto porozumienie pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz Radą Unii Europejskiej (tzw. trylogi), dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności po 2020 r. Co istotne dla Polski, udało się wywalczyć więcej pieniędzy na wsparcie inwestycji gazowych niż w kończącej się właśnie perspektywie 2014-2020, a także uznanie gazu za paliwo przejściowe w procesie transformacji ciepłownictwa.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest jednym z głównych instrumentów finansowych europejskiej polityki spójności. Służy on złagodzeniu dysproporcji w rozwoju regionów europejskich znajdujących się w najmniej korzystnej sytuacji. Natomiast Fundusz Spójności udostępnia środki na projekty z zakresu ochrony środowiska oraz na projekty w ramach sieci transeuropejskich w tych państwach członkowskich, których dochód narodowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej (m.in. Polski). Jego celem jest zredukowanie dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.

Gaz paliwem przejściowym pod pewnymi warunkami

Zgodnie z porozumieniem, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, po 2020 r. Polska otrzyma wsparcie inwestycji opartych na gazie. Będzie to o 25% więcej pieniędzy niż w kończącej się właśnie perspektywie 2014-2020, w której to otrzymaliśmy 656 mln euro. W latach 2021-2027 mo...