Wybuch pandemii koronawirusa spowodował bardzo duże zmiany w codziennym funkcjonowaniu wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Wywarł również dość duży wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Przedsiębiorstwa publicznego transportu zbiorowego w minionym roku stanęły przed wieloma nowymi wyzwaniami.

Najistotniejszą zmianą, która jest odczuwalna dla pasażerów transportu publicznego, są ograniczenia maksymalnej liczby przewożonych pasażerów w środkach publicznego transportu zbiorowego. Wynikają one z kolejnych rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Obecnie przepisy wskazują dwie metody (wybór właściwej zależy od właściciela pojazdu) ograniczania liczby pasażerów w transporcie publicznym:

1. w pojeździe przewożonych może być nie więcej niż 50% liczby miejsc siedzących(1),

2. w pojeździe przewożonych może być nie więcej niż 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych(1).

Warto wspomnieć, że w większości miast motorniczowie zostali odizolowani od pasażerów poprzez pojawienie się w pojazdach stref buforowych, których założeniem jest ograniczenie, co do zasady, możliwości bezpośredniego kontaktu z motorniczym.

NOWE WYZWANIA

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wyraźnie ograniczona została mobilność społeczeństwa. Na różnych etapach (w zależności od dziennego wskaźnika osób zakażonych) wprowadzano różnorakie obostrzenia, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby. W wielu miastach organizatorzy i operatorzy publicz-nego transportu zbiorowego stanęli przed nowymi wyzwaniami, którymi było dopasowanie podaży do dynamicznie zmieniającego się popytu na usługi publiczne w tym zakresie. Poniżej zaprezentowane zostanie, jak w nowych realiach odnalazły się polskie miasta posiadające komunikację tramwajową.

Transport tramwajowy w Polsce funkcjonuje w ramach 15 sieci, zlokalizowanych na terenie 11 województw(1). Według stanu na czerwiec 2020 r., w Polsce komunikacją tramwajową objęte jest 29 miast o łącznej liczbie ludności 8 302 946 osób(2). Według danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS), z końcem 2019 r. Polskę zamieszkiwało 38 411 148 osób. Na podstawie tych danych można zaobserwować, że transportem tramwajowym objętych jest 21,6% ludności Polski.

W okresie pierwszej fali zachorowań, począwszy od ok. 16 marca ub.r., wprowadzano dość duże ograniczenia w kursowaniu tramwajów. W większości miast ograniczenia polegały na wprowadzeniu w dni powszednie rozkładów jazdy obowiązujących w soboty. Zmiany takie wprowadzono w Aglomeracji Górnośląskiej, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Grudziądzu, Krakowie, Toruniu oraz Wrocławiu. Większych zmian w kursowaniu tramwajów nie wprowadzono w Częstochowie (gdzie w 2020 r. ruch tramwajów i tak był dość ograniczony z racji dużej ilości przeprowadzanych remontów torowisk) oraz Olsztynie. Specjalne rozkłady jazdy wprowadzono w Łodzi, Poznaniu oraz Szczecinie (zmiany polegały głównie na zmniejszeniu częstotliwości kursowa...