Ministerstwo Klimatu i Środowiska od ponad 2 lat przygotowuje specjalną ustawę w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej. Będzie z niej wynikać m.in. obowiązek przygotowywania Miejskich Planów Adaptacji dla miast o liczbie mieszkańców co najmniej 20 000. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w latach 2014-2019 przygotowała pilotażowy Miejski Plan Adaptacji dla Warszawy – Strategię Adaptacji Warszawy do zmian klimatu. Dziś mogę powiedzieć, że mieliśmy większe ambicje co do zawartości tego dokumentu. Pozostała nam jedynie częściowa satysfakcją z tego, że 4 lipca 2019 roku dokument został uchwalony. Następnie przygotowaliśmy Miejskie Plany Adaptacji dla Mińska Mazowieckiego i Wołomina. Przygotowujemy takie plany także dla innych gmin. Niestety, z niepokojem obserwuję, jak oczekiwania gmin co do jakości tego typu dokumentów systematycznie spadają. 

Utrata jakości

Stopniowo – ale, póki co, skutecznie – postępuje taki sam proces jak w przypadku Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Plany Gospodarki Niskoemisyjnej rozpoczęto przygotowywać w gminach w 2013 roku w celu zaplanowania działań związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń do powietrza. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdawał na rzecz przygotowania ...