Frakcja mineralna to – obok szkła i frakcji palnej – kolejny cenny surowiec, który można odzyskać ze stabilizatu. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie badał możliwości nie tylko jego odzysku ze stabilizatu, ale również jego wykorzystania w budownictwie.

Od kilkunastu lat trwa proces zmiany modelu gospodarki odpadami z liniowego na cyrkularny. Celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest utrzymanie wartości zasobów w gospodarce tak długo, jak to tylko możliwe. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 30 maja 2018 r. wprowadziła ambitne cele w zakresie osiągnięcia poziomów recyklingu odpadów komunalnych: 55% w roku 2025, 60% w roku 2030, a w roku 2035 aż 65%. 

W Polsce w roku 2018 wytworzono 12,5 Mg odpadów komunalnych, a ponad 7,6 Mg (ponad 60%) skierowano do instalacji MBP. W części mechanicznej instalacji, na sicie najczęściej o oczkach 80 mm (rzadko 100 mm), wydziela się frakcję organiczną, którą poddaje się stabilizacji, najczęściej w warunkach tlenowych. Wytworzony stabilizat praktycznie w 100% jest unieszkodliwiany przez składowanie. Przy zastosowaniu sita 80 mm frakcja organiczna stanowi ok. 48,5% masy przesiewanych odpadów komunalnych. Oznacza to, że w Polsce ok. 3,5 Mg frakcji organicznej pochodzącej ze zmieszanych odpadów komunalnych trafiło...