Lipa (Tilia) to rodzaj obejmujący, według różnych źródeł, od ok. 20 do 40 gatunków drzew występujących na półkuli północnej w strefie klimatu umiarkowanego. W Polsce naturalnie występują dwa gatunki – lipa drobnolistna (T. cordata) i lipa szerokolistna (T. platyphyllos), które wraz z gatunkami obcego pochodzenia oraz formami mieszańcowymi zajmują czołową pozycję na liście drzew stosowanych w zieleni miejskiej – parkowej, osiedlowej i przydrożnej.

Wykorzystanie lip w ogrodnictwie związane jest z ich wysokimi zdolnościami regeneracyjnymi oraz dosyć dobrym przystosowaniem do wzrostu w warunkach miejskich. Drzewa te doskonale znoszą cięcie i formowanie, stąd od stuleci były i nadal są wykorzystywane do tworzenia wysokich żywopłotów czy szpalerów. W renesansowych ogrodach francuskich stanowiły podstawowy materiał do tworzenia boskietów i ogrodowych gabinetów. W miarę wzrostu korony lipy stykają się i zlewają, tworząc na różnej wysokości zwarte sklepienia. To nimi obsadzano aleje prowadzące do dworów i pałaców. Także współcześnie wiele dróg i ulic jest związanych z lipami, np. ul. Lipowa w Białymstoku, najbardziej reprezentacyjna ulica centrum stolicy Podlasia; czy aleja Unter den Linden – uważana za jedną z najpiękniejs...