1100 uczniów szkół podstawowych wzięło udział w Wielkim Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Cieple. Test był zwieńczeniem ubiegłorocznej edycji projektu edukacyjnego „Lekcje ciepła”, które Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie wraz z dostawcami ciepła systemowego od blisko dekady organizuje w przedszkolach i podstawówkach. Celem Testu było sprawdzenie wiedzy dzieci biorących udział w programie na temat ciepła, energii i ekologii. Wyniki jednoznacznie wskazują, iż warto inwestować w proekologiczną edukację młodego pokolenia.

Lekcje ciepła to projekt edukacyjno-ekologiczny powstały z inicjatywy Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, a realizowany przez dostawców ciepła systemowego w przedszkolach oraz klasach I-III i IV-VI szkół podstawowych na terenie miast, w których działają dostawcy. Uczestnicy w trakcie zajęć dowiadują się, co to jest smog i jak dbać o planetę, poznają nowoczesne metody wytwarzania energii, a także sposoby na oszczędzanie ciepła oraz to, w jaki sposób zyskuje na tym nie tylko środowisko, ale też nasze zdrowie. 

Czerwony Kapturek w mieście

Bazą materiałów edukacyjnych programu są książeczki z bajkami z serii „Czerwony Kapturek w mieście”, pobudzającymi wyobraźnię dzieci. To ciąg dalszy znanej historii, w której ...