Podczas posiedzenia w Uniejowie 9 grudnia ub.r. Zarząd ZMP wyraził negatywną opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami, który zakłada likwidację użytkowania wieczystego.

W trakcie omawiania rządowego projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami, który systemowo likwiduje prawo użytkowania wieczystego dla podmiotów gospodarczych, Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP, podkreślał, że założenia tej regulacji są błędne, bo użytkowanie wieczyste to nie jest relikt PRL, tylko użyteczne narzędzie powszechnie stosowane nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie (np. w Izraelu). Pozwala ono bowiem podmiotowi publicznemu na zachowanie władztwa nad gruntem i wpływu na sposób jego zagospodarowania. Przewiduje ponadto mechanizmy kontrolne zgodności zagospodarowania gruntu z postanowieniem umowy przy jednoczesnej możliwości zagwarantowania przedsiębiorcom stabilnego inwestowania bez obligatoryjnego nabywania gruntu.

Brak systematycznych wpływów 

Samorządowcy z miast wskazywali, że to kolejna ingerencja w dochody samorządów i zasady gospodarowania ich nieruchomościami. Przedstawione przepisy prawne regulują odgórnie tryb sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, określając sposób obliczenia ceny tej sprzedaży i warunki. W ten sposó...