Ostatnie dziesięciolecie w gospodarce odpadami stanowi przykład zmian, także w efekcie wytyczania kierunków i działań, jakie powinny zostać powszechnie wprowadzone do systemu przetwarzania odpadów. Wprowadzony w ostatnich latach obowiązek selektywnego zbierania bioodpadów kuchennych i ogrodowych otworzył ścieżkę do ich prawidłowego przetworzenia, a także finalnego wykorzystania energetycznego i nawozowego.

Kilka ostatnich lat na polu działań branży odpadowej to okres szczególnego zainteresowania możliwością właściwego wykorzystania potencjału ukrytego w selektywnej zbiórce bioodpadów, w szczególności bioodpadów kuchennych. Ten trend został w ostatnim roku spotęgowany niespotykanym na przestrzeni ostatnich lat wzrostem cen energii elektrycznej, a także w konsekwencji wszystkich usług z tym związanych, w tym cen za zagospodarowanie tej grupy odpadów. Kolejnym przyczynkiem zwiększonego zainteresowania branży zagospodarowania tej grupy odpadów jest realna możliwość uzyskania właściwych, wymaganych prawem poziomów recyklingu.

Najwłaściwszy kierunek

Istnieje kilka metod zagospodarowania potencjału bioodpadów kuchennych, jednakże ze względu na możliwości wykorzystania energetycznego fermentacja metanowa wydaje się najwłaściwszym kierunkiem. Istotną przewagą procesu fermentacji metanowej nad proc...