W Polsce funkcjonuje dziewięć instalacji termicznego przekształcania odpadów. W najbliższych latach ich liczba może się zwiększyć aż czterokrotnie. Do 30 grudnia ub.r. można było składać wnioski na finansowe wsparcie budowy ITPO. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował na ten cel pulę 3 mld zł. Zainteresowanie inwestorów okazało się ponad trzykrotnie większe od alokacji programu. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował specjalny program wsparcia budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Jego realizacja miała pomóc branży ciepłowniczej w transformacji energetycznej z jednej strony oraz w zagospodarowaniu termicznej frakcji odpadów z drugiej. W programie zarezerwowano 3 mld zł. Z tej puli 2 mld zł to środki pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego (FM) – nowego instrumentu Unii Europejskiej skierowanego na unowocześnianie sieci energetycznych i poprawę efektywności energetycznej.

Dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczek przeznaczyć można na budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysoko sprawnej kogeneracji.

Cel: zintegrowana sieć

„Celem programu jest realiza...