Docelowe rekultywacyjne zagospodarowanie nasypu odpadów w projektach dotyczących składowisk przez lata było traktowane dość standardowo. Przeważnie projekt zakładał, że będzie to teren rekreacyjny. I to mimo iż strome skarpy absolutnie nie stwarzały takich możliwości i dużo bardziej zasadne było potraktowanie ich wierzchowiny jako… punktu widokowego. Obecnie dużym zainteresowaniem cieszy się pokrycie dawnego składowiska panelami fotowoltaicznymi. 

We wszystkich jednak wariantach niezbędna jest zabudowa biologiczna mająca na celu zapobieżenie erozji skarp nasypu odpadów.

Umożliwienie utworzenia szaty roślinnej wymaga przygotowania na rekultywowanym terenie warunków siedliskowych dla roślin, co zasadniczo jest tożsame z tworzeniem rekultywacyjnej pokrywy glebowej.

Procesy glebotwórcze

W wielu przypadkach zadaniem rekultywacyjnej warstwy gleby jest również inicjowanie w głębiej położonych warstwach odpadów naturalnych procesów glebotwórczych powodujących przekształcenie odpadów w glebę pochodzenia antropogenicznego. W takim przypadku mówimy o glebotwórczej warstwie rekultywacyjnej, której zadaniem jest natychmiastowe stworzenie możliwości wegetacji roślin (stworzenie dla nich siedliska) stanowiących ochronę rekultywowanego obiektu przed szkodliwym wpływem na środowisko, a&nb...