Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach to jedna z największych instalacji w byłym regionie  ostrołęcko-siedleckim. Rocznie przyjmuje 50 tys. ton odpadów zmieszanych i 10 tys. ton odpadów selektywnych, a 40 tys. ton odpadów jest deponowanych na składowisku.

Spółka powstała w 1999 roku. Miasto Siedlce wniosło do niej aportem nieruchomości położone w Woli Suchożebrskiej (gmina Suchożebry). Łącznie to było prawie 12 ha terenu, na którym do dzisiaj funkcjonuje Zakład. Po przekształceniach właścicielskich od 2016 roku struktura udziałów wspólników wygląda następująco:

  • miasto Siedlce – 68,29% udziałów,
  • miasto Sokołów Podlaski – 15,32%,
  • gmina Siedlce – 13,01%,
  • gmina Suchożebry – 1,92%,
  • gmina Zbuczyn – 0,7%,
  • gmina Wiśniew – 0,45%,
  • gmina Paprotnia – 0,25%.

– Początek działalności spółki to czas, kiedy gospodarka odpadami w Polsce była na bardzo niskim poziomie. Oprócz składowiska w Woli Suchożebrskiej posiadaliśmy tylko jego  podstawowe wyposażenie: wagę samochodową,  kilka kontenerów, barak oraz tylko jedną śmieciarkę – przypomina prezes Zarządu spółki, Anna Goś-Pszczółkowska.

Inwestycja goni inwestycję

W 20...