Ministerstwo Środowiska kontynuuje akcję wsparcia gmin we wdrażaniu tzw. „rewolucji śmieciowej”. Specjalnie powołany zespół ekspertów wyjaśnia przedstawicielom samorządów kwestie dotyczące organizacji nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Współpracujący z ministerstwem eksperci wyjaśniają kwestie dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedstawiciele samorządów mogą uzyskać informacje na temat zasad ustalania opłat za wywóz śmieci, warunków przeprowadzania przetargów, technologii przetwarzania odpadów komunalnych, a także zapisów prawa samorządowego. Pytania można przesyłać na adres ekspert@mos.gov.pl zaznaczając w tytule wiadomości obszar tematyczny i przedstawiając w treści e-maila własną interpretację zagadnienia lub propozycję odpowiedzi.

Uruchomienie specjalnej skrzynki e-mailowej dla gmin to jedno z działań resortu środowiska na rzecz sprawnego wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oprócz tego na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce „Utrzymanie czystości i porządku w gminach” znajdują się m.in. interpretacje przepisów znowelizowanej ustawy i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dodatkowo został przygotowany podręcznik dla gmin z przydatnymi informacjami, dotyczącymi m. in. organizowania przetargów, podejmowania uchwał czy przeprowadzania analizy rynku gospodarki odpadami na terenie gminy. W planach jest również wsparcie gmin w edukowaniu i informowaniu mieszkańców o wprowadzanych zmianach, a także sposobach prawidłowego postępowania z odpadami.

źródło: MŚ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj