Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wykupił 25 proc. udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PEWIK w Gdyni, za które zapłacił blisko 140 mln zł.

Fundusz stał się udziałowcem PEWIK na mocy umowy podpisanej w piątek 14 grudnia. Udziały dla PFR to inwestycja w dobrze zarządzaną, stabilną spółkę, a dla miasta -dodatkowe środki na realizację inwestycji istotnych dla rozwoju oraz jakości życia mieszkańców.

Pieniądze na inwestycje

Transakcja zakupu mniejszościowych udziałów PEWIK Gdynia przez PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych została zrealizowana dzięki programowi „Pakiet dla miast średnich”, który powstał w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia w średniej wielkości miastach w Polsce.

Gminy Wejherowo i Kosakowo oraz Gminy Miast Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa, chcąc pozyskać finansowanie na modernizację lokalnej infrastruktury, za zgodą rad miejskich i gminnych przeprowadziły konkurencyjne postępowanie na zakup mniejszościowego pakietu udziałów w spółce. Spośród wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu, najkorzystniejszą ofertę złożył PFR FIS.

Jak wyjaśnia Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu PFR – Fundusz Inwestycji Samorządowych proponuje samorządom takie formy wsparcia, które z jednej strony pokrywają lukę kapitałową w projektach inwestycyjnych, a z drugiej nie pogarszają ich indywidualnego wskaźnika zadłużenia. – Jesteśmy partnerem, który udziela samorządom wszechstronnego wsparcia – zarówno w obszarze finansowania, jak i kompleksowego doradztwa. Chcemy, aby nasi partnerzy samorządowi mieli poczucie, że mogą na nas liczyć i żebyśmy byli ich ambasadorem w Warszawie – powiedział Pawlak.

Samorządy odzyskają udziały w przeciągu 20 lat

PFR FIS stanie się mniejszościowym, pasywnym udziałowcem PEWIK. Zgodnie z umową inwestycyjną nie będzie miał on wpływu na bieżące zarządzanie spółką i najpóźniej po 20 latach zakupione udziały znów staną się własnością samorządów. Model inwestycyjny Funduszu jest bezpieczny dla samorządów i ich spółek zależnych. Fundusz inwestuje w dobrze zarządzane, zyskowne spółki komunalne o stabilnej kondycji finansowej.

– To bardzo korzystna i bezpieczna dla Gdyni transakcja. Zyskamy dodatkowe finansowanie dla inwestycji, a przez cały czas trwania umowy gminy będą większościowym udziałowcem spółki PEWIK – podkreśla Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.

– Przedsiębiorstwo wodociągowe w tym czasie będzie działało jak dotąd, realizując wszelkie zaplanowane inwestycje. Biznesplan przewiduje także, że cena wody i ścieków nie będzie mogła zostać istotnie podwyższona w okresie obowiązywania umowy oraz że nowy nabywca nie będzie mógł komukolwiek poza dotychczasowymi wspólnikami odsprzedać swoich udziałów.

Więcej o kupowaniu udziałów w spółkach wodociągowych przez PFR i NFOŚiGW można przeczytać w najnowszym wydaniu miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”

Czytaj więcej

Skomentuj