Przez zmiany w PIT w ciągu 10 lat samorządy mogą stracić 206 mld zł z dochodów bieżących. „Polski Ład” oferuje im kwotę 48 mld zł przekazywanych według nie do końca jasnych kryteriów. Związek Miast Polskich nazywa to rządowymi planami realizowanymi z kieszeni mieszkańców.

Po zmianach w podatku PIT, których dokonano w latach 2019 i 2020 do roku 2031 społeczności lokalne i regionalne stracą w dochodach bieżących 206 mld zł – ocenia Związek Miast Polskich. W piątkowym komunikacie jego przedstawiciele piszą, że do roku 2031 rząd proponuje „wsparcie” w wysokości łącznie 48 mld zł.

„Ma być ono dzielone według specjalnych kryteriów, które spowodują, że trafi ono nie do tych, którzy poniosą największe straty” – uważają przedstawiciele ZMP.

Na skutek wdrożenia projektu tzw. ustawy podatkowej „Polski Ład” Warszawa ma stracić 1,7 mld zł, z czego będzie mogła odzyskać jedynie 300 mln zł.

„Wszystkim JST zabraknie 158 mld zł (dane pochodzą wyłącznie z rządowych projektów ustaw, przygotowanych przez Ministerstwo Finansów). Spowoduje to obniżenie tempa inwestycji i grozi koniecznością wprowadzenia cięć w finansowaniu podstawowych usług świadczonych przez samorządy na rzecz społeczności lokalnych. To w konsekwencji wpłynie na pogorszenie jakości życia mieszkańców” – piszą w piątkowym komunikacie ZMP. „Rozrzutne plany rządowe zostaną zrealizowane z pieniędzy pochodzących z ich kieszeni. Polski Ład – rząd zaprasza na Twój koszt!” – podsumowują.

Czytaj więcej

Skomentuj