1 / 4

Czy polskie gminy mogą być innowacyjne i jakie mogą w tym celu wykorzystywać rozwiązania i technologie? O przyszłości polskich gmin dyskutowano podczas konferencji odbywającej się w ramach kongresu Envicon.

Zaproszeni na konferencję przedstawiciele samorządów, eksperci i praktycy dyskutowali o najnowszych trendach dotyczących zrównoważonego rozwoju, o technologiach wdrażanych w smart city i o oszczędnościach, które można uzyskać dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Nowatorskie rozwiązania w samorządzie

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Leszka Świętalskiego reprezentującego Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

– Innowacyjna część gospodarowania gminą ma wiele aspektów. Jednym z najważniejszych jest rewitalizacja – stwierdził L. Świętalski.

W zapisie prawnym rewitalizacja wiąże się z nadaniem obszarom odnowionym nowej funkcji integracyjnej. Jego zdaniem żadna innowacja się nie uda jak nie będzie w niej pierwiastka komercji.

– To biznes musi zbudować w tym przypadku otoczenie i wspomóc określone działanie – mówił L. Świętalski. Jak zaznaczył, niska emisja, odnawialne źródła energii, zrównoważony transport, energetyka to kolejne obszary, w których należy przede wszystkim wdrażać szeroko pojęte innowacyjne działania.

Pompy ciepła i oświetlenie LED

Wykład pt.”Pompy ciepła – smart grid oraz wsparcie w likwidacji niskiej emisji” wygłosił Jakub Koczorowski z Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

Zdaniem Koczorowskiego w Polsce tego typu rozwiązania są coraz popularniejsze. Obecnie ok. 20 tys. pomp ciepła zostało zainstalowanych w polskich budynkach. Jak podkreślił,  pompa ciepła to absolutnie czyste źródło ciepła, nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, nie generuje emisji pyłów zawieszonych co z pewnością przekłada się na zdrowie mieszkańców.

Z kolei o korzyściach i zagrożeniach związanych z inteligentnym oświetleniem drogowym LED mówił z kolei Marek Orłowski z Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego (PZPO).  W kwietniu 2017 r. z inicjatywy PZPO powstał Klaster Inteligentnego Oświetlenia.

Jak zaznaczył Marek Orłowski złożone systemy sterowania są zazwyczaj drogie w zakupie i w utrzymaniu bieżącym. – Koszty zakupu można w części sfinansować z funduszy pomocowych, ale koszty bieżącej eksploatacji zostaną z nami na zawsze – dodał.

Złożone systemy z reguły generują duże ilości danych. Należy się zastanowić czy i w jaki sposób będzie się z nich korzystać. – Technologia LED jest dobrą, wysokowydajną technologią, dającą duże oszczędności energii, ale oprócz wielu niezaprzeczalnych zalet ma swoje wymagania tj: potrzeba kompensacji mocy biernej pojemnościowej czy zabezpieczenia przeciwprzepięciowe – skonkludował Marek Orłowski.

Skuteczna edukacja i dialog z mieszkańcami

O konsultacjach społecznych w gminach, które są narzędziem dialogu z mieszkańcami mówiła z kolei Agnieszka Maszkowska z Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.

– Misją naszej fundacji jest zwiększenie zaangażowania ludzi w życie publiczne. Zależy nam na tym, by mieszkańcy stali się aktywnymi obywatelami, zwłaszcza w swoich lokalnych społecznościach – stwierdziła Agnieszka Maszkowska.

– Dążymy do tego, by decyzje ważne dla mieszkańców były podejmowane z uwzględnieniem ich opinii, w oparciu o dialog i rzetelne diagnozy społeczne – zaznaczyła.

Jak efektywnie edukować mieszkańców w kontekście gospodarki odpadami? Skuteczna edukacja to cały wachlarz działań od tych najpopularniejszych jak ulotki, foldery reklamowe, filmy, konkursy, warsztaty kreatywne, pikniki ekologiczne propagujące ekologiczne zachowania po bardziej innowacyjne jak komiksy ekologiczne czy gry terenowe bądź miejskie.

– Gry miejskie czyli rodzaj rozgrywek odbywający się na terenie miasta, które jest traktowane jako pole do gry. Uczestnicy gry przemieszczają się po mieście rozwiązując różnego rodzaju zadania  – tłumaczyła Małgorzata Masłowska-Bandosz z firmy Abrys realizującej m.in. rozmaite projekty z zakresu edukacji ekologicznej.

Dużą rolę w procesie edukacji odgrywają też aplikacje mobilne propagujące wiedzę ekologiczną m.in. informujące jak właściwie prowadzić selektywną zbiórkę odpadów.

Cyfrowa rewolucja w gminie

Kiedy określoną gminę będzie można określić mianem smart? – W pierwszej kolejności należy identyfikować problem, z którym boryka się gmina, a później się z nim mierzyć przy wykorzystaniu innowacji. Warto tego typu działania podejmować w sposób mądry, mający uzasadnienie ekonomiczne – powiedział  Michał Nowik z Suez.

Jego zdaniem tego typu działanie stanowi obecnie ogromne wyzwanie dla gmin. – Jeżeli istnieją technologie, które mogą pomóc w obszarze usług publicznych, to należy je wdrażać, bo tego typu tandem może zmienić skostniały rynek samorządowy – stwierdził Michał Nowik. Jego zdaniem bardzo ważne jest też tzw. otwieranie danych przez samorządy. W tym obszarze możemy poszukać wielu informacji, które posłużą do wygenerowania kolejnych pomysłów i wdrażania coraz to ciekawszych i innowacyjnych technologii.

– W procesie wdrażania idei smart w mieście Dubaj zostało sklasyfikowanych ok. tysiąc rozmaitych obszarów, gdzie idea ta będzie lub jest realizowana. Jednakże prawdziwym miernikiem czy miasto jest smart jest tzw. indeks szczęśliwości mieszkańca – powiedział Michał Nowik. Jak wyjaśnił, to opinia mieszkańców i ich poziom zadowolenia z dostarczonych usług, technologii i rozmaitych rozwiązań świadczą tak naprawdę o smart city.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj