Samorządy deklarują większą współpracę na rzecz ochrony klimatu i apelują do rządu o pomoc w realizacji ambitnego celu – osiągnięcia neutralności klimatycznej polskich miast do 2050 r. Wczoraj przedstawiciele największych samorządów podpisali deklarację o współpracy i powołaniu koalicji.

Okazją do spotkania polskich samorządowców, którzy zawiązali Koalicję Klimatyczną Polskich Miast, był odbywający się w Gdańsku kongres Smart Metropolia. Tuż przed oficjalnym otwarciem kongresu, „Deklarację współpracy polskich miast i gmin” podpisało kilkunastu prezydentów i burmistrzów. Wśród nich m.in.: Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni; Bogdan Wenta, prezydent Kielc; Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania i Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

– Zadeklarowaliśmy wspólne działania na rzecz ochrony klimatu w ramach Klimatycznej Koalicji Polskich Miast i Gmin, a w tym kontekście przyspieszenie i rewizję miejskich polityk publicznych. Deklaracja zawiera także apel do rządu o wyznaczenie ambitnych celów zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski w 2050 r. – informuje Justyna Glusman z urzędu miasta w Warszawie

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek przypomniał, że przez minione 30 lat samorządy dużo inwestowały w ochronę środowiska, budując m.in. oczyszczanie ścieków: – Nie czas osiąść na laurach. Dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie to baza dla tworzenia kolejnych projektów. Jednak realizacja rozwiązań proklimatycznych wymaga czasu i dużych środków finansowych – podkreślał Wojciech Szczurek.

– Mówimy dziś o tym głośno jako samorządy, bo widzimy rolę państwa w tym zakresie. Odbieranie samorządom środków finansowych pozbawiają je możliwości konkretnych działań. Dlatego, z jednej strony, potrzebna jest nam odpowiednia polityka państwa, a z drugiej – współpraca na szczeblu miast i gmin – informuje serwis gdansk.pl.

– My, samorządowcy, jesteśmy od realnej codziennej pracy, z tego nas rozliczają mieszkańcy i mamy pełną świadomość negatywnego wpływu zmian klimatycznych na życie w naszych miastach czy gminach. Dlatego podpisujemy deklarację, za którą idą konkretne czyny. Symbolicznie, podpisy złożą dziś przedstawiciele kilkunastu miast i gmin, ale zapraszamy wszystkie samorządy do współpracy – podkreślała Aleksandra Dulkiewicz.

Czytaj więcej

Skomentuj