PWiK w Rybniku oraz Główny Instytut Górnictwa podpisały umowę o współpracy z Nevada Water Innovation Institute z Uniwersytetu Reno. Jej celem jest wymiana doświadczeń w zakresie najnowocześniejszych technologii wod-kan oraz komercjalizacja badań naukowych dotyczących m.in. gospodarki obiegu zamkniętego.

Głównym założeniem międzynarodowej współpracy jest wdrażanie innowacyjnych działań, służących ochronie i zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów wodnych oraz wymiana doświadczeń w zakresie stosowania najnowocześniejszych technologii w gospodarce wodno-ściekowej. Projekt został dofinansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (program TOP100 Innowatorzy Gospodarki).

Jednym z kluczowych rezultatów podpisanej umowy jest powołanie Międzynarodowego Centrum Doskonałości w Obszarze Wody (The International Water Center of Excellence). Ma ono umożliwić realizację i komercjalizację badań naukowych oraz działań mających fundamentalne znaczenie dla rozwiązywania problemów związanych z ochroną, eksploatacją infrastruktury wod-kan oraz wyzwaniami, jakie stawia przed biznesem i nauką gospodarka obiegu zamkniętego (circular economy).

Uniwersytet Reno w Nevadzie to jedna z najbardziej prestiżowych i aktywnych placówek badawczych w Stanach Zjednoczonych, o prawie 150-letniej historii. Poprzez swoje zaangażowanie w wysoko rozwinięte badania naukowe, również za pośrednictwem wspomnianego Nevada Water Innovation Institute, skutecznie działa na rzecz poprawy warunków życia nie tylko w stanie Nevada, ale też w innych regionach zagrożonych niedoborami zasobów wodnych i skutkami zmian klimatu.

Czytaj więcej

Skomentuj