Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wesprze innowacyjne projekty realizowane przez przedsiębiorców i jednostki naukowe. W związku z tym w 2019 r. w ramach PO Inteligentny Rozwój ogłosi aż 9 konkursów.

NCBR przeznaczy 3,1 mld zł na współfinansowanie projektów B+R w 2019 r. Tworzone są nie tylko dogodne warunki do rozwoju firm i jednostek naukowych, ale inwestuje się w rozwój społeczny, mierzony m.in. dostępnością innowacyjnych produktów i usług.

Szerokie wsparcie

Tematy projektów muszą mieścić się w jednej z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W ofercie NCBR znajdują się także realizowane wspólnie z partnerami z biznesu oraz samorządów konkursy wspólnych przedsięwzięć i konkursy programów poświęconych wybranym branżom.

We wszystkich konkursach w ramach POIR dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację projektów w regionach słabiej rozwiniętych (województwa inne niż mazowieckie). Ze wsparcia NCBR będzie można korzystać też w ramach programu BRIdge Alfa, w którym NCBR przeznaczyło ponad 2 mld zł na współfinansowanie najbardziej innowacyjnych projektów we wczesnej fazie rozwoju.

Pieniądze i wsparcie biznesowe dla innowatorów będą dostępne także poprzez uruchamiane przez powołany przez NCBR fundusze CVC (corporate venture capital). Pierwsze dwa fundusze tego typu z łączną docelową kapitalizacją w wysokości 260 mln zł zostały powołane z Tauronem i Polską Grupą Energetyczną.

– Stworzyliśmy kompleksową i atrakcyjną dla różnych grup odbiorców ofertę programową dla każdego, kto poważnie myśli o realizacji projektów B+R, niezależnie od tego na jakim etapie rozwoju znajduje się jego projekt. Jako instytucja stajemy się coraz bardziej elastyczni i otwarci na potrzeby wnioskodawców, upraszczamy i ograniczamy procedury w naszych konkursach. Jednocześnie wysoko stawiamy poprzeczkę jeśli chodzi o kryteria, bo tylko w ten sposób możemy doprowadzić do przestawienia polskiej gospodarki na tory tworzenia nowych rozwiązań w oparciu o wyniki prac B+R – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kompleksowa oferta

W 2019 r. NCBR ogłosi cztery konkursy swojego programu „szybka ścieżka”. Ich łączny budżet to 2,25 mld zł. O dofinansowanie w konkursach „szybkiej ścieżki” będą mogły się ubiegać nie tylko (jak dotychczas) MŚP lub duże przedsiębiorstwa ale także konsorcja z udziałem jednostek naukowych. Pierwszy z konkursów dla MŚP z certyfikatem Komisji Europejskiej „Seal of Excellence” ogłosi już 15 lutego. Kolejny, z budżetem 1,05 mld zł, zostanie ogłoszony 28 lutego, a wnioski będzie można składać od 1 kwietnia do 1 lipca. Dokładne w tym samym terminie zostanie przeprowadzony nowy, dedykowany projektom B+R na rzecz zwiększania dostępności dla osób niepełnosprawnych konkurs „szybkiej ścieżki” z budżetem 50 mln zł.

Poza „szybką ścieżką” NCBR będzie kontynuowało również inny program horyzontalny – „Projekty aplikacyjne”. Jest on skierowany do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców, którzy wspólnie chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe. Konkurs, w którym wzorem poprzedniego roku nabór dla wygody wnioskodawców będzie podzielony na rundy, Centrum ogłosi 1 lutego. Jego budżet to 140 mln zł, a wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 4 marca do 30 kwietnia. W tegorocznej edycji „Projektów aplikacyjnych” dofinansowanie z NCBR o łącznej wartości prawie 137,5 mln zł otrzymało 29 projektów.

W 2019 r. NCBR ogłosi też trzy konkursy programów sektorowych: InnoStal (przemysł stalowy), InnoShip (przemysł stoczniowy) i GameINN (branża gier video) oraz dwa konkursy Wspólnych Przedsięwzięć: dedykowany biotechnologii konkurs z woj. dolnośląskim (7 marca) oraz dedykowaną innowacjom w gazownictwie INGĘ, realizowaną wspólnie z PGNIG i Gaz-System (III kwartał 2019 r.). Centrum prowadzi już rozpoczęty pod koniec listopada tego roku nabór wniosków w konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia z woj. śląskim „Silesia pod błękitnym niebem”. Jego celem jest wsparcie realizacji projektów w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia. Wnioski w tym konkursie można składać do 28 lutego. Łączny budżet tych trzech konkursów to 260 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj