Zakładanie łąk kwietnych oraz budowę uli i kłód bartnych będzie wspierał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Program będzie realizowany w latach 2018-2020. Z programu będą mogły skorzystać samorządy, Lasy Państwowe, Parki Narodowe i Krajobrazowe, Państwowe szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe.

Dla ochrony pszczół

Wsparcie z WFOŚiGW we Wrocławiu będzie udzielane m.in. na zakup uli z wyposażeniem, poidła dla pszczół, wyposażenie pracowni pszczelarskich, koszty zakupu leków i paszy oraz na zakładanie kłód bartnych. Są to fragmenty pnia drzewa z wydrążoną dziuplą, zamocowane na drzewach stanowiące schronienie dla dziko żyjących gatunków pszczół. Pieniądze z Funduszu umożliwią także zakładanie łąk kwietnych na terenach zurbanizowanych.

– Na łąkach zostaną posadzone sadzonki drzew i krzewów miododajnych: lip, klonów, wierzb i leszczyny – mówi Bartłomiej Wiązowski, zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. W samej Europie ponad 4000 odmian warzyw zależy od zapylania przez pszczoły i inne owady.

Program „Bartnicy Sudetów”

Dodatkowo w ramach projektu “Bartnicy Sudetów” Nadleśnictwo Międzylesie wyprodukowało już 800 kłód bartnych czyli sosnowych, wydrążonych pni dla dziko żyjących pszczół. Ostatecznie ma być ich tysiąc. Ule mają być rozmieszczone w 11 nadleśnictwach na obszarze 10 tysięcy hektarów. Ponadto jest przewidziany monitoring przez 6 lat. Na realizację projektu WFOŚiGW wypłacił dotację w wysokości ok. 2,3 mln zł. Wartość całkowita projektu Nadleśnictwa Międzylesie wynosi ponad 3,3 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj