Minister Inwestycji i Rozwoju dofinansował środkami budżetu państwa projekt pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja projektu przyczyni się do znacznego skrócenia czasu załatwiania spraw administracyjnych, których dużo więcej będzie można zrealizować drogą elektroniczną. W ramach prac przewidziano rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury teleinformatycznej przez zakup nowego sprzętu, cyfryzację istniejących baz danych i rejestrów oraz utworzenie węzłów przetwarzania i gromadzenia danych na poziomie województwa i powiatu. Projektu zakłada też utworzenie zaplecza informatycznego dla jednostek realizujących zadania publiczne w województwie w zakresie świadczenia e-usług – zakup sprzętu i oprogramowania.

Przekazanie Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego kwoty 5 257 058,00 mln zł stanowi wypełnienie zapisów Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego. Na tej podstawie Rząd RP sukcesywnie przekazuje środki budżetu państwa na dofinasowanie wkładu krajowego projektów realizowanych ze środków regionalnych programów operacyjnych.

Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj