Minister Sławomir Mazurek zadeklarował, że resort środowiska cały czas pracuje nad wprowadzeniem mechanizmów, które mogłyby powstrzymać firmy przed nielegalnym porzucaniem odpadów.

Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska poinformował, że resort pracuje nad zmianami, które w przyszłości mają uszczelnić system gospodarki odpadami w Polsce.

Przedstawiciel rządu odpowiedzialny za gospodarkę odpadami w Polsce przypomniał, że trwają już prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o odpadach. Jej główne założenia to m.in. utworzenie internetowej bazy danych o odpadach oraz likwidacja zbiorczej karty przekazania odpadów.

Mazurek w listopadzie wyjaśniał, że ustawa ma przede wszystkim walczyć z patologiami w gospodarce odpadami komunalnymi.

– Zmiany te umożliwią bieżącą, a nie jak dotychczas okresową, weryfikację online danych dotyczących transportów odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów utworzonej w bazie. Instrument będzie mógł być wykorzystany zarówno w trakcie kontroli konkretnego transportu odpadów, jak i zdalnie przez właściwe organy – powiedział Mazurek.

Wiceminister wypowiedział się też na temat dalszych zmian, jakie planuje resort w walce o uszczelnienie systemu gospodarki odpadami.

CZYTAJ TAKŻE: Mazurek: ustawa o odpadach pozwoli walczyć z patologiami

Rozważane jest m.in. wprowadzenie gwarancji finansowych dla przedsiębiorców z branży odpadowej. Uderzą one w te firmy, które nielegalnie porzucają odpady. Od przedsiębiorców będzie pobierana kaucja na wypadek pokrycia kosztów usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów.

Zmienić ma się także zapis obowiązujący Główną Inspekcję Ochrony Środowiska do wysyłania obowiązkowego zawiadomienia na 7 dni przed kontrolą w zakładach odpadowych. Często uniemożliwia to wykazanie nieprawidłowości.

Wyjaśnienia Mazurek złożył w odpowiedzi na interpelację poselską Agnieszki Ścigaj z Kukiz’15. Pytała ona także, czy wprowadzony zostanie wymóg przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla firm składujących, przetwarzających lub magazynujących odpady. Wiceminister odpowiedział, że póki co obowiązek dotyczy ten tylko składowania lub przetwarzania odpadów niebezpiecznych.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Czytaj więcej

Skomentuj