Toruńska powiatowa sieć dróg rowerowych powiększyła się o kolejny odcinek. Oficjalne otwarcie drogi rowerowej łączącej Browinę ze Sławkowem (gmina Chełmża), odbyło się przy świetlicy wiejskiej w Kuczwałach, w niedzielę 11 września 2022 roku.

Zakres inwestycji obejmował łącznie ponad czterokilometrowy odcinek drogi. Budowa współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz środków partnerskich samorządów – powiatu toruńskiego oraz gminy Chełmża. Dofinansowanie wyniosło ponad 2,6 mln zł, a całkowity koszt budowy tej drogi rowerowej to ponad 3,5 mln zł.

5 odcinków rowerowej drogi

Na wyżej wymienioną drogę składa się 5 odcinków: Browina – skrzyżowanie z Drogą Krajową 91, skrzyżowanie z DK91 – kościół w Grzywnie, kościół w Grzywnie – przejazd kolejowy w Grzywnie, przejazd kolejowy w Grzywnie – Kuczwały, Kuczwały – Sławkowo. Dwa z nich – odcinki DK91 – Grzywna oraz Grzywna – Kuczwały – wybudowano już wcześniej. Pozostałe fragmenty na tym etapie połączyły się w sieć. Dzięki temu można okrążyć Jezioro Chełmżyńskie wygodną i malowniczą trasą, wiodącą z Grzywny przez Kuczwały, Sławkowo, Mirakowo, Zalesie, Pluskowęsy i Chełmżę z powrotem do Grzywny.

Otwarcie i krajoznawcza wycieczka

W uroczystym otwarciu nowego odcinka rowerowej trasy uczestniczyli przedstawiciele partnerskich samorządów: Starosta Toruński Marek Olszewski, Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski, Wicestarosta Michał Ramlau, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukasz Kowalski, Radni Powiatowi Agnieszka Jankierska-Wojda i Andrzej Jałocha, Zastępca Wójta Gminy Chełmża Kazimierz Bober oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Orłowski. Uroczystość połączono z III Krajoznawczą Wycieczką Rowerową o Puchar Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego.

Czytaj więcej

Skomentuj