Trójwymiarowa mapa to ważny etap w realizowaniu idei smart city. Poznań jest pierwszym polskim miastem ze zintegrowanym i dostępnym 3D.

– Narzędzie przygotowane przez pracowników ZGKiM Geopoz jest innowacyjne. Udostępnienie tej usługi stanowi spełnienie oczekiwań zgłaszanych od lat przez mieszkańców, przedsiębiorców, samorządy osiedlowe i organizacje pozarządowe. Model będzie wsparciem dla działań miasta w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, podejmowania decyzji dotyczących gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska czy bezpieczeństwa publicznego – mówi Maciej Wudarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Zwiększa poziom uczestnictwa społeczności lokalnej w procesach planowania przestrzennego, a dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii komunikacyjno-informatycznych w mieście zostaną usprawnione procesy zarządzania.

Pod względem organizacyjnym poznański model 3D jest integralną częścią Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. Model 3D obejmuje cały obszar Poznania, czyli 262 km2 powierzchni miasta i ok. 100 tys. budynków. Będzie on podlegał stałej aktualizacji.

Wszystkie zmiany dotyczące obiektów są zapisywane, co zapewnia możliwość prześledzenia ich historii. Portal służący do przeglądania trójwymiarowej mapy Poznania został wykonany w technologii responsywnej, co umożliwia jej przeglądanie na każdym urządzeniu m.in. smartfonach i tabletach. Model wykonany jest w technice wektorowej w otwartym formacie CityGML. Pozwala to integrować go z innymi bazami danych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj