Co łączy przedsiębiorczość z naturą? Jak wspierać gospodarkę opartą na naturze? Jak natura pobudza kreatywność i przedsiębiorczość? W jaki sposób łagodzić zmiany klimatyczne i chronić bioróżnorodność w miastach? Czym są naturalne place zabaw? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznają uczestnicy wirtualnej konferencji Connecting Nature Enterprise Summit, która odbędzie się 29-30 czerwca. Miasto Poznań jest gospodarzem tego wyjątkowego wydarzenia.

Connecting Nature Enterprise Summit to międzynarodowa konferencja organizowana przez konsorcjum europejskich miast, uczelni, organizacji i przedsiębiorców. Spotkanie w stolicy Wielkopolski dotyczy rozwoju przedsiębiorczości wykorzystującej błękitno-zieloną infrastrukturę i rozwiązania oparte na przyrodzie.

– To obszar, który dynamicznie się rozwija. Jego ogromny potencjał w kontekście wzrostu gospodarczego, zgodnego z założeniami walki z kryzysem klimatycznym, obserwujemy w ostatnich latach w Europie i na świecie – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Błękitno-zielona infrastruktura i rozwiązania oparte na przyrodzie

Gospodarzem konferencji zostało Miasto Poznań – partner projektu CONNECTING Nature finansowanego przez Program Horyzont 2020. Współorganizatorem spotkania jest lider projektu – Trinity College w Dublinie. Merytorycznie w konferencję włączyli się także specjaliści z Komisji Europejskiej. Eksperci podkreślają, że przedsiębiorstwa i organizacje tworzące produkty i usługi oparte na przyrodzie, oferują znaczący potencjał dla realizacji Zielonego Ładu oraz europejskiego Planu Odbudowy.

Uczestnicy konferencji w ciągu dwóch dni będą mogli wziąć udział w licznych sesjach tematycznych oraz warsztatach, prowadzonych przez liderów i praktyków z branży NBE (nature-based solutions). Część zajęć zostanie przeprowadzonych w języku polskim. Będą one dotyczyły zagadnień skierowanych do polskich przedsiębiorstw i organizacji, wykorzystujących w swojej działalności błękitno-zieloną infrastrukturę i rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS) oraz zainteresowanych wdrażaniem w mieście takich pomysłów, jak naturalne place zabaw, pływające ogrody, parki kieszonkowe czy ogródki działkowe – mówi Grzegorz Kamiński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Funduszy Europejskich.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie poświęconej konferencji. Tam też dostępny jest szczegółowy program. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja odbywa się poprzez Platformę CONNECTING Nature NBE.

Naturalne place zabaw w przestrzeni publicznej

Pilotażowe szkolenie będzie dotyczyło wdrażania w mieście rozwiązań opartych na przyrodzie. Punktem wyjścia będą naturalne place zabaw, które od lat powstają na terenie Poznania. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się o znaczącej roli takich miejsc i korzyściach, jakie płyną z wprowadzenia tego typu rozwiązań w miastach. Nie zabraknie też praktycznych informacji dla przedsiębiorców – architektów krajobrazu oraz producentów wyposażenia ogrodów i placów zabaw, a także instytucji odpowiedzialnych za przestrzeń publiczną lub prywatną, w której można tworzyć naturalne place zabaw. Sesja prowadzona będzie w języku polskim ( z tłumaczeniem na język angielski).

Co łączy kulturę i sektor kreatywny z naturą?

Podczas tego spotkania poruszona zostanie kwestia oddziaływania sektora kreatywnego i kultury (przedsiębiorców, artystów, projektantów oraz inicjatyw społecznych) na styl życia mieszkańców miast i wsi oraz popularność rozwiązań opartych na przyrodzie. Uczestnicy sesji spróbują odpowiedzieć na pytania, jak my – jako konsumenci współdziałamy, myślimy, wykorzystujemy i cenimy przyrodę. Poznają też kilka innowacyjnych miejsc i koncepcji – m.in. Kontener Art i Szeląg oraz Pracownię Boruja i posłuchają, jak ich zarządcy pomogli przekształcić poznańskie brzegi rzek i przestrzenie publiczne. Sesja prowadzona będzie w języku polskim ( z tłumaczeniem na język angielski).

Zysk i odpowiedzialność – znalezienie równowagi w gospodarce opartej na naturze

Jak przedsiębiorstwa działające w oparciu o naturę mogą rozwijać się w sposób rentowny bez naruszania swoich zasad? W jaki sposób wspierać gospodarkę opartą na naturze, jednocześnie zapewniając opłacalność i zwrot inwestycji? Odpowiedzi na te pytania postarają się znaleźć uczestnicy warsztatów. Wspólnie przedyskutują kwestie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności i wzrostu gospodarczego. Sesja prowadzona będzie w języku polskim ( z tłumaczeniem na język angielski).

Nowe podejście do użytkowania gruntów i planowania miejskiego

Sesja poświęcona będzie tematowi nieużytków miejskich i zachowaniu takich przestrzeni w mieście. To bezpośrednia odpowiedź na działania dotyczące łagodzenia zmian klimatycznych oraz wspierania i ochrony bioróżnorodności. Czas pandemii pokazał, że mieszkańcy miasta chętnie poszukiwali i korzystali z „dzikich”, naturalnych terenów, a popyt na nieużytkowane przestrzenie wciąż wzrasta. Podczas spotkania nie tylko zaprezentowane zostaną funkcje i korzyści płynące z ochrony oraz pozostawiania nieużytków, ale też liczne wyzwania, jakie stoją przed władzami miasta, by takie obszary pozostały niezagospodarowane. Sesja prowadzona będzie w języku polskim ( z tłumaczeniem na język angielski).

Z pełnym programem wydarzenia można zapoznać się na stronie: Program Connecting Nature Enterprise Summit 

Czytaj więcej

Skomentuj