Już niedługo w stolicy Wielkopolski pojawią się nowe oznaczenia m.in. ulic, przystanków tramwajowych, czy rowerów miejskich. Przemodelowany system informacyjny ma ułatwić poruszanie się po mieście.

Nowe wzory oznaczeń zaprezentowano na specjalnej konferencji. System informacji będzie wdrażany od września, początkowo głównie w komunikacji miejskiej.

– Nowa księga SIM zawiera wszystkie elementy, na których powinien opierać się dobrze zaprojektowany, spójny i funkcjonalny system informacji – informuje Piotr Libicki, pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta.

– Określona została czcionka, podstawowe zasady konstruowania oznakowań w zależności od miejsca i odbiorcy, do którego skierowany jest komunikat, a także zestaw dedykowanych miastu atrakcyjnych ikon – dodaje plastyk miejski.

Zmieni się grafika przystanków – każdy z nich otrzyma nową, wyrazistą tablicę z nazwą. Wprowadzone zostanie też kolorowe oznaczenie linii tramwajowych. Numer każdej z nich będzie zaprezentowany w kółku z własną barwą.

System informacji miejskiej w Poznaniu to także oznakowanie terenów rekreacyjnych. W niewielkim fragmencie pojawiło się ono już w tym roku w ramach przystanków tramwaju wodnego na Warcie czy plaż miejskich. Wkrótce oznakowana ma być też Plażojada – szlak rowery łączący trzy poznańskie jeziora: Rusałka, Strzeszyńskie i Kierskie.

W przyszłym sezonie ustawione zostaną nowe ułatwienia dla turystów – pylony (słupy) informacyjne z mapami atrakcji i kierunkowskazami.

To tylko kilka z całej gamy oznaczeń, jakie obejmuje nowy system informacji miejskiej w Poznaniu. Oprócz tego zmieni się m.in. oznakowanie cmentarzy, ulic, tablic adresowych, węzłów komunikacyjnych, informacji pasażerskiej, czy terenów rekreacyjnych.

System będzie wdrażany stopniowo, tak by nie generować dodatkowych kosztów – zapowiadają poznańscy urzędnicy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj