To już oficjalne – Miasto Poznań za rok przestanie należeć do Związku Międzygminnego “Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP). Radni przegłosowali odpowiednią uchwałę podczas wtorkowej sesji.

W lutym po raz kolejny pojawiły się informacje, że Poznań chce wystąpić ze związku gospodarki odpadami GOAP. Miasto argumentowało, że chce mieć większy wpływ na organizację systemu śmieciowego i gospodarkę odpadami, a w efekcie – stawki opłaty śmieciowej dla mieszkańców.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak ocenił ponadto, że “formuła GOAP wyczerpała się”.

– Utworzenie związku miało sens w momencie budowy spalarni, gdy konieczne było zapewnienie strumienia odpadów dla instalacji o odpowiednim tonażu. Obecnie jego formuła, także na skutek zmian w przepisach, wyczerpała się. Dla Poznania stanowi wręcz ograniczenie, m.in. w zakresie rozbudowy infrastruktury – powiedział Jaśkowiak.

Poznań wychodzi z GOAP

Oficjalną decyzję podjęto za sprawą uchwały rady miasta. Przegłosowano ją we wtorek, 9 marca.

Do miasta mają wrócić zarówno prawa, jak i obowiązki związane z budowaniem systemu i jego rozwojem. Formuły realizacji zadań – z aglomeracyjnej na samodzielną – pozwoli efektywniej skupić działania na specyfice i potrzebach mieszkańców Poznania, a także na uszczelnienie systemu – ocenił Bartosz Guss, zastępca prezydenta miasta.

W perspektywie 5 lat ma powstać także nowa, brakująca dziś, instalacja do recyklingu. Utworzone mają być także dodatkowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-i).

Za mało inwestycji

“W latach funkcjonowania miasta w strukturach związku nie realizowano działań inwestycyjnych, skupiając się na działaniach operacyjnych i wykorzystując instalacje stworzone siłami miasta – instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz biokompostownię” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

“Mając na względzie potrzebę rozwijania systemu, spełniania wymaganych wskaźników odzysku oraz zapewniania stabilnego poziomu opłat bilansujących cały system, zasadny jest powrót do zadań własnych realizowanych samodzielnie, we własnym imieniu i adekwatnie do warunków lokalnych i możliwości inwestycyjnych” – dodano.

Przyjęta we wtorek uchwała zakłada, że członkostwo Poznania w ZM GOAP zakończy się 31 grudnia 2021 r. Tym samym miasto zacznie samodzielnie realizować zadania z zakresu gospodarki odpadami od 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej

Skomentuj