W lipcu w Poznaniu zaczął obowiązywać nowy program ochrony środowiska przed hałasem. To trzeci tego typu dokument, opracowany dla miasta w ostatnich 10 latach. Na jego podstawie będą podjęte działania, których celem jest polepszenie klimatu akustycznego.

Wdrażana obecnie koncepcja realizowana będzie do 2023 roku. Powstała ona w oparciu o opracowaną w ubiegłym roku mapę akustyczną. Przy konstruowaniu programu wzięto pod uwagę także działania i plany rozwojowe miasta, skargi mieszkańców na uciążliwości akustyczne, analizę efektywności dostępnych metod redukcji hałasu oraz możliwości miejskich finansów. Zawarte w programie działania mają służyć poprawie warunków akustycznych dla możliwie największej liczby mieszkańców.

Hałas drogowy…

W przypadku hałasu drogowego zaplanowano ograniczenie prędkości pojazdów (w tym w ramach strefy tempo 30), obostrzenie niektórych obecnych ograniczeń prędkości, wymianę nawierzchni jezdni na cichą oraz zmianę organizacji ruchu (nowe ulice, budowa rond, wprowadzenie rozwiązań typu woonerf – czyli przestrzeni publicznej łączącej funkcje ulicy, deptaku i miejsca spotkań mieszkańców). Działania te realizowane będą w 55 obszarach na terenie Poznaniu. Wśród nich znajdują się inwestycje oczekiwane przez poznaniaków, tj. budowa ulicy Nowej Naramowickiej, modernizacja nawierzchni ul. 28 Czerwca 1956 r. (od skrzyżowania ulic Górna Wilda i Wierzbięcice do ul. Krzyżowej) czy wprowadzenie obszaru typu woonerf na ul. Św. Marcin (pomiędzy ul. Ratajczaka i pl. Wiosny Ludów).

Ekorozwój Kraków 300 x 250

… i kolejowy

Działania dotyczące redukcji hałasu kolejowego obejmą 6 obszarów. Polegać będą na realizacji bieżących robót utrzymaniowo-naprawczych, tj. szlifowanie szyn oraz prace konserwacyjne. Zaproponowano też większe przedsięwzięcia uwzględniające modernizację linii kolejowej nr 351 w rejonie Ogrodu Botanicznego i jeziora Rusałka oraz ulic Słupskiej i Kierskiej, a także budowę ekranów akustycznych i montaż tłumików torowych dla linii kolejowej nr 272 (odcinek od ul. Starołęckiej do granic miasta) oraz węzła kolejowego w okolicach ulic 28 czerwca 1959 r. i Opolskiej.

Cichsze tramwaje

Dla 8 odcinków torowisk tramwajowych o łącznej długości ponad 6,3 km przewidziano bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze wraz z cyklicznym szlifowaniem główki szyn – minimum raz na rok, a także reprofilację szyn – raz na trzy lata. Zalecono też realizację dodatkowych działań zmniejszających emisję hałasu do środowiska, m.in. stosowanie torów bezstykowych ze sprężystym mocowaniem szyn do podkładów czy wykorzystanie mat podtorowych. Niezależnie od programu ochrony środowiska przed hałasem, Poznań systematycznie modernizuje tabor komunikacji miejskiej oraz dąży do wybudowania nowoczesnych tras tramwajowych (m.in. na Naramowice oraz od Ronda Żegrze do pętli “Falista”), pozwalających na lepsze skomunikowanie rozwijających się części miasta z centrum.

Program ochrony przed hałasem dla Miasta Poznania to dokument strategiczny, stworzony na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Zawiera zestaw skutecznych działań naprawczych podejmowanych w 5-letnich cyklach. Celem programu jest obniżenie poziomu hałasu do wartości dopuszczalnej na terenach wymagających ochrony akustycznej. Sa to: zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna oraz mieszkaniowo-usługowa, miejsca stałego pobytu dzieci i młodzieży, sąsiedztwo domów opieki społecznej, szpitali i gospodarstw rolnych oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj