Międzynarodowa Agencja Energetyki Odnawialnej opublikowała raport dotyczący zatrudnienia w sektorze odnawialnych źródeł energii Wynika z niego, że w ubiegłym roku wzrosła w nim liczba miejsc pracy.

Z raportu wynika, że w globalnym sektorze energii odnawialnej w 2016 r. zatrudnionych było 9,8 mln osób, co stanowi w porównaniu z 2015 rokiem wzrost o 1,1%. Najwięcej zatrudnionych w sektorze OZE jest w Chinach, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Indiach, Japonii i Niemczech.

Fotowoltaika zapewniła w ubiegłym roku 3,1 mln miejsc pracy co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z 2015 r. Wzrost ten wynika głównie z utworzenia miejsc pracy w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Indiach. W tym samym czasie ubyło ich w Japonii i Unii Europejskiej.

Więcej osób pracowało również w sektorze energetyki wiatrowej. Największe wzrosty odnotowano w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Indiach i Brazylii. W porównaniu z rokiem poprzednim globalne zatrudnienie w tym sektorze OZE wzrosło o 7% do 1,2 miliona miejsc pracy.

W sektorze biopaliw ciekłych pracowało 1,7 mln osób, w biomasie stałej 0,7 mln, a w biogazie 0,3 mln. Brazylia, Chiny, Stany Zjednoczone i Indie były kluczowymi rynkami pracy w dziedzinie bioenergii.

W dużych elektrowniach wodnych zatrudnionych było 1,5 miliona osób (bezpośrednie miejsca pracy), z czego około 60% osób pracowało w eksploatacji i konserwacji instalacji. Głównymi rynkami pracy były Chiny, Indie, Brazylia, Rosja i Wietnam.

W sektorze OZE pracuje więcej kobiet niż w energetyce zawodowej. Międzynarodowa Agencja Energetyki Odnawialnej (International Renewable Energy Agency – IRENA) szacuje, ze do 2030 roku w sektorze OZE zatrudnionych będzie aż 24 miliony osób.

Szczegółowe dane dotyczące raportu dostępne są TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj