Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Stanisława Lorenca. W latach 2002-2008 Profesor był rektorem Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), której absolwentami jest wielu autorów wydawnictw branżowych oraz pracowników ABRYSU. Przewodniczył Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2005-2008) oraz był opiekunem Collegium Polonicum w Słubicach (1996-2002), wspólnej placówki dydaktyczno-naukowej UAM i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą,   działającej na rzecz naukowej, edukacyjnej i kulturalnej współpracy między Polską i Niemcami. Na początku lat 80. XX wieku zainicjował, a następnie współorganizował powstanie Instytutu Geologii  na UAM (obecnie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych), którego następnie został dyrektorem.

Prace Profesora jako geologa wpisują się m.in. w nurt badań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Specjalizując się w badaniach skał i minerałów zajmował się geologią Sudetów, procesami przekształcania skał osadowych,  mineralogią dennych osadów oceanicznych oraz oceną środowiskowych efektów katastrof naturalnych. Był inicjatorem polskich badań związanych ze zjawiskiem powstawania ogromnych fal oceanicznych w wyniku podwodnych trzęsień Ziemi (tsunami) na Oceanie Indyjskim oraz ich środowiskowego i geologicznego wpływu na strefę brzegową (np. na Półwyspie Indochińskim w Tajlandii).

R.I.P.

 

Magdalena Dutka

Prezes Zarządu Abrys, Redaktor Naczelna „Przeglądu Komunalnego”

Krzysztof Kasprzak

Przewodniczący Rady Programowej Wydawnictw Branżowych Abrys

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj