Znamy już wyniki recyklingu opakowań kartonowych po mleku i sokach w ramach Programu REKARTON w 2011 roku. Recyklingowi poddanych zostało ponad 6250 ton kartoników po płynnej żywności.

Program REKARTON ogłosił wyniki swojej działalności za 2011 r. W  ramach tej dobrowolnej inicjatywy producentów mleka i soków, mającej na celu rozwijanie systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po płynnej żywności, realizowanej pod patronatem ministra środowiska, w ubiegłym roku zebrano i poddano recyklingowi ponad 6 250 ton kartoników. Tym samym Program REKARTON zrealizował roczny cel recyklingowy ustalony na poziomie 9% masy opakowań kartonowych do mleka i soków wprowadzonych na rynek.

W 2012 roku Program REKARTON rozpoczyna szósty rok działalności. Inicjatywa ta została zapoczątkowana w 2007 roku, gdy organizacje reprezentujące użytkowników opakowań, branże gospodarki żywnościowej i opakowaniowej oraz firmy dostarczające kartonowy materiał opakowaniowy podpisały Dobrowolne Porozumienie. W dokumencie tym ustalono wielkości masy odpadów, które mają zostać poddane recyklingowi w kolejnych latach. W ciągu 5 lat funkcjonowania programu zebrano niemal 20 000 ton odpadów kartonowych po mleku i sokach.

– Obserwuję rozwój Programu REKARTON z ogromną satysfakcją. Co roku realizujemy niezwykle ambitne cele recyklingowe. W ciągu pięciu lat funkcjonowania tej inicjatywy zebraliśmy i poddaliśmy recyklingowi 19 300 ton odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności! Ta liczba robi wrażenie, zwłaszcza gdy policzymy, że przewiezienie takiego ładunku wymagałoby wynajęcia niemal 1 000 tirów, które utworzyłyby kolejkę o długości 13,5 km – powiedział Jan Jasiński, przewodniczący Rady Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do żywności płynnej.

Środki finansowe na rozwój Programu REKARTON są pozyskiwane od przedsiębiorstw, które wprowadzają na rynek produkty w kartonach do płynnej żywności, na podstawie dobrowolnej „dopłaty recyklingowej”. 

Istotną część działalności Programu REKARTON stanowi zaangażowanie w realizację akcji edukacyjnych, które mają na celu przekonanie konsumentów, że kartoniki po mleku i sokach nie tylko można, ale także warto zbierać. W ubiegłym roku program wspierał m. in. wydarzenia z cyklu Zamień odpady na kulturalne wypady, Kultura to Natura oraz Recykling daje owoce realizowane w największych miastach Polski, a także targi EcoFamily w Kielcach, konkurs Na tropie surowców wtórnych – 1,2,3 … kartoniki zbieraj Ty! w Bełchatowie oraz Mazurski Festyn Ekologiczny Ekologika w Spytkowie koło Giżycka.

Program REKARTON został powołany w celu realizacji postanowień Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Porozumienie podpisane w połowie 2007 roku przez organizacje reprezentujące producentów żywności ma charakter całkowicie dobrowolny i jest pierwszym tego typu działaniem w Polsce.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj