Pruszcz Gdański uzyskał prawie 9 mln zł na budowę kanalizacji deszczowej i budowę nowego zbiornika retencyjnego.

Uregulowanie stosunków wodnych przebiegających przez tereny osiedli mieszkaniowych jest ważnym elementem przeciwdziałania zalewaniom i podtopieniom dokonywanym przez przepływające przez miasta rzeki.

Miasto Pruszcz Gdański wzięło udział w projekcie nadzorowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej organizowanym w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i pozyskało środki w wysokości 8 706 401 złotych na budowę sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim – rejon „Przy Torze”.

Przez miasto przepływa rzeka Radunia, która niejednokrotnie naraziła na podtopienia nadrzeczną część Pruszcza Gdańskiego. Budowanie zbiorników retencyjnych pozwoli optymalnie zarządzać w zakresie działań przeciwpowodziowych w mieście. Jak podkreśla Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działania retencyjne stanowią najważniejszą część zarządzania miastem.

Czytaj więcej

Skomentuj